۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

اخبار و اطلاعیه ها    _______________________________________________________________________

 

فراخوان جهت همکاری (عضویت در کمیته دانشجویی)
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ بهمن
فراخوان جهت همکاری
فراخوان جهت همکاری (عضویت در کمیته دانشجویی)
آموزش لاگ بوک الکترونیکی اساتید
۱۴۰۲ سه شنبه ۱۰ بهمن
آموزش لاگ بوک الکترونیکی اساتید
آموزش لاگ بوک الکترونیکی اساتید
مجموعه دوره های کوتاه مدت سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش
۱۴۰۲ سه شنبه ۲۶ دي
مجموعه دوره های کوتاه مدت سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش
مجموعه دوره های کوتاه مدت سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش
جلسه بازنگری طرح دوره
۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۰ دي
جلسه بازنگری طرح دوره
جلسه بازنگری طرح دوره
جلسه پایش عملکرد و همفکری در خصوص ارتقاء عملکرد EDO
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۸ دي
جلسه پایش عملکرد و همفکری در خصوص ارتقاء عملکرد EDO
جلسه پایش عملکرد و همفکری در خصوص ارتقاء عملکرد EDO
جلسه هم اندیشی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در دانشکده
۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر
جلسه هم اندیشی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در دانشکده
جلسه هم اندیشی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در دانشکده
کارگاه آموزشی طرح درس و طرح دوره
۱۴۰۲ شنبه ۱۱ شهريور
کارگاه آموزشی طرح درس و طرح دوره
کارگاه آموزشی طرح درس و طرح دوره
کارگاه آموزشی لینکدین
۱۴۰۲ شنبه ۱۱ شهريور
کارگاه آموزشی لینکدین
کارگاه آموزشی لینکدین
ثبت نام المپیاد علمی دانشجویان
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ خرداد
ثبت نام المپیاد علمی دانشجویان
ثبت نام المپیاد علمی دانشجویان
برنامه آموزش واحد توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی
۱۴۰۲ شنبه ۹ ارديبهشت
برنامه آموزش واحد توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی
برنامه آموزش واحد توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی