۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

اخبار و اطلاعیه ها    _______________________________________________________________________

 

کارگاه آشنایی با داروها و تجهیزات ترالی اورژانس
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۵ آذر
کارگاه آشنایی با داروها و تجهیزات ترالی اورژانس
کارگاه آشنایی با داروها و تجهیزات ترالی اورژانس
کارگاه پانسمان های نوین
۱۳۹۹ يکشنبه ۲ آذر
کارگاه پانسمان های نوین
کارگاه پانسمان های نوین
کارگاه مدیریت زخم بستر
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
کارگاه مدیریت زخم بستر
کارگاه مدیریت زخم بستر
کارگاه نسل جدید انسولین ها و مراقبت های پرستاری
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ آبان
کارگاه نسل جدید انسولین ها و مراقبت های پرستاری
کارگاه نسل جدید انسولین ها و مراقبت های پرستاری
کارگاه مراقبت از پای دیابتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان
کارگاه مراقبت از پای دیابتی
کارگاه مراقبت از پای دیابتی
کارگاه چالش های آموزشی در دوران کرونا و پسا کرونا
۱۳۹۹ شنبه ۲۴ خرداد
کارگاه چالش های آموزشی در دوران کرونا و پسا کرونا
کارگاه چالش های آموزشی در دوران کرونا و پسا کرونا
کارگاه آکولوژی کلاس مجازی و نقش استاد در آموزش مجازی
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
کارگاه آکولوژی کلاس مجازی و نقش استاد در آموزش مجازی
کارگاه آکولوژی کلاس مجازی و نقش استاد در آموزش مجازی
کارگاه بازنگری و نقد محتوای طرح درس های بالینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
کارگاه بازنگری و نقد محتوای طرح درس های بالینی
کارگاه بازنگری و نقد محتوای طرح درس های بالینی
کارگاه اعتبار بخشی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ آبان
کارگاه اعتبار بخشی
کارگاه اعتبار بخشی
کارگاه مدلسازی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
کارگاه سه روزه مدلسازی با نرم افزار TreeAge
کارگاه مدلسازی