۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
پرستار نمونه اعضا هیات علمی
۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
پرستار نمونه اعضا هیات علمی
پرستار نمونه اعضا هیات علمی
پرستاران نمونه دانشجویی
۱۴۰۲ سه شنبه ۷ آذر
پرستاران نمونه دانشجویی
پرستاران نمونه دانشجویی
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته مامایی
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته مامایی
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته مامایی
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته پرستاری
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته پرستاری
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته پرستاری
کارگاه " آشنایی با رشته تحصیلی خود " رشته پرستاری
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ آبان
کارگاه " آشنایی با رشته تحصیلی خود " رشته پرستاری
کارگاه " آشنایی با رشته تحصیلی خود " رشته پرستاری
کارگاه " آشنایی با رشته تحصیلی خود " رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ آبان
کارگاه " آشنایی با رشته تحصیلی خود " رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
کارگاه " آشنایی با رشته تحصیلی خود " رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
وبینار " طب ایرانی و سلامت بانوان "
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ آبان
وبینار " طب ایرانی و سلامت بانوان "
وبینار " طب ایرانی و سلامت بانوان "
وبینار " سرطان های شایع زنان، سرطان دهانه رحم و مدیریت سلامت پس از ابتلا "
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ آبان
وبینار " سرطان های شایع زنان، سرطان دهانه رحم و مدیریت سلامت پس از ابتلا "
وبینار " سرطان های شایع زنان، سرطان دهانه رحم و مدیریت سلامت پس از ابتلا "
وبینار " آموزش سرطان پستان (خودآزمایی) "
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ آبان
وبینار " آموزش سرطان پستان (خودآزمایی) "
وبینار " آموزش سرطان پستان (خودآزمایی) "
وبینار "سلامت باروری زنان و آسیب های ناشی از جراحی"
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ آبان
وبینار "سلامت باروری زنان و آسیب های ناشی از جراحی"
وبینار "سلامت باروری زنان و آسیب های ناشی از جراحی"