۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
پرستاران نمونه استانی از دانشکده
۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
پرستاران نمونه استانی از دانشکده
پرستاران نمونه استانی از دانشکده
پرستاران نمونه دانشجویی
۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
پرستاران نمونه دانشجویی
پرستاران نمونه دانشجویی
جلسه دفاع پایان نامه ارشد جناب آقای محمد صادقی
۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر
عنوان: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سناریو بر صلاحیت‌های اساسی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1400
جلسه دفاع پایان نامه ارشد جناب آقای محمد صادقی
اطلاعیه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری سرکارخانم ام‌البنین اکبری
۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
عنوان : طراحی و اعتبارسنجی مقیاس حساسیت معنوی پرستاران: یک مطالعه اکتشافی
اطلاعیه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری سرکارخانم ام‌البنین اکبری
اردوی دانشجویی کلوت شهداد
۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
اردوی دانشجویی کلوت شهداد
اردوی دانشجویی کلوت شهداد
کارگاه " کار با نرم افزار MAXQDA "
۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
کارگاه " کار با نرم افزار MAXQDA "
کارگاه " کار با نرم افزار MAXQDA "
کارگاه " فشار خون و خود مراقبتی "
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲ آذر
کارگاه " فشار خون و خود مراقبتی "
کارگاه " فشار خون و خود مراقبتی "
کارگاه " قابلیت ها و بازار کار پرستاری "
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲ آذر
کارگاه " قابلیت ها و بازار کار پرستاری "
کارگاه " قابلیت ها و بازار کار پرستاری "
ارتقاي مرتبه علمی اعضا هیات علمی
۱۴۰۱ سه شنبه ۱ آذر
ارتقاي مرتبه علمی
ارتقاي مرتبه علمی اعضا هیات علمی
فراخوان ثبت نام شورای انجمن علمی
۱۴۰۱ سه شنبه ۱ آذر
فراخوان ثبت نام شورای انجمن علمی
فراخوان ثبت نام شورای انجمن علمی