۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

اخبار و اطلاعیه ها            

 

کارگاه " اخلاق در پژوهش و انتشار "
۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۱ بهمن
کارگاه " اخلاق در پژوهش و انتشار "
کارگاه " اخلاق در پژوهش و انتشار "
کارگاه " اخلاق حرفه ای "
۱۴۰۲ سه شنبه ۳ بهمن
کارگاه " اخلاق حرفه ای "
کارگاه " اخلاق حرفه ای "
ژورنال کلاب Obstetric violence a qualitative interview study
۱۴۰۲ يکشنبه ۵ آذر
ژورنال کلاب Obstetric violence a qualitative interview study
ژورنال کلاب Obstetric violence a qualitative interview study
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته پرستاری
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته پرستاری
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته پرستاری
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته مامایی
۱۴۰۲ يکشنبه ۲۸ آبان
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته مامایی
کارگاه " اخلاق حرفه ای " رشته مامایی
نشست اسکالرشیب و اخلاق آموزشی
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
نشست اسکالرشیب و اخلاق آموزشی
نشست اسکالرشیب و اخلاق آموزشی
وبینار"بررسی چالش های اخلاقی پرستاران در بحران کرونا"
۱۳۹۹ جمعه ۷ آذر
وبینار"بررسی چالش های اخلاقی پرستاران در بحران کرونا"
وبینار"بررسی چالش های اخلاقی پرستاران در بحران کرونا"
وبینار"اصول اخلاق در نشر"
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
وبینار"اصول اخلاق در نشر"
وبینار"اصول اخلاق در نشر"
برگزاری سومین جلسه اخلاق حرفه ای
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر
سومین جلسه اخلاق حرفه ای
برگزاری سومین جلسه اخلاق حرفه ای
جلسه همنشینی اخلاق با سرپرستاران
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر
جلسه همنشینی اخلاق با سرپرستاران بیمارستان ها
جلسه همنشینی اخلاق با سرپرستاران