۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۹ آبان   

 

 

دکتر مه لقا دهقان

ریاست دانشکده

دکتر جمیله فرخ زادیان

معاون آموزشی

دکتر عاطفه احمدی

معاون پژوهشی

دکتر بهناز باقریان

مسئول تحصیلات تکمیلی

دکتر معصومه غضنفرپور

مدیر گروه مامایی

دکتر فریده رزبان

مدیر گروه مراقبت های ویژه

دکتر رقیه مهدی پور

مدیرگروه داخلی جراحی

دکتر عاطفه احمدی

مدیرگروه مشاور در مامایی

خانم سکینه میری

مدیرگروه روانپرستاری

دکتر منیره السادات نعمت الهی

مدیر گروه کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان

دکتر زهره خشنود

مدیرگروه سلامت جامعه

دکتر فیروزه میرزائی

هیات علمی

دکتر پروین منگلیان

هیات علمی

دکتر سکینه سبزواری

هیات علمی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

خانم گلناز فروغ عامری

هیات علمی

دکتر صدیقه ایرانمنش

هیات علمی

دکتر صدیقه خدابنده

هیات علمی

دکتر کتایون علیدوستی

هیات علمی

دکتر ام سلیمه رودی

هیات علمی

دکتر ندا اسدی

هیات علمی

صاحبه دادشاهی

هیات علمی

 

زمان برگزاری جلسه شورای پژوهشی هرماه سه شنبه ها ساعت 12  

 

ساختار و وظایف شوراي پژوهشي

 

شوراي پژوهشي

 

شورایی است که به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي دانشكده در راستای سیاست های شوراي پژوهشي دانشگاه و همچنین كمك به روند اجرايي و فراهم آوردن امكانات و تسهیلات لازم در زمينه فعاليتهاي پژوهشي، در دانشكده تشكيل مي‌شود.

 

اعضاء شوراي پژوهشي

 

متشکل از رئیس ، معاونین پژوهشي و آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده، مدیرگروه ها، تعدادی از اعضای هیات علمی و از گروههاي مختلف آموزشي می باشند که دارای فعاليتهاي پژوهشي ارزنده بوده و به پيشنهاد  مدیران گروههاي مختلف آموزشي و تصويب معاون پژوهشي و رياست دانشكده به مدت ۲ سال به عضويت اين شورای در مي آيند.

 

وظایف شوراي پژوهشي

 

 •  تدوين برنامه راهبردي و سياست‌هاي پژوهشي دانشكده

 •  تهيه، تدوين و بازنگری آئين نامه هاي مختلف پژوهشي

 •  اصلاح قوانين و مقررات در راستای به کار گیری سیاست های تشویقی به منظور ايجاد انگيزه و محيط مشوق براي اعضا هیأت علمی جهت انجام فعالیت های پژوهشي

 • تصویب نهایی اولویت های پژوهشي پیشنهادی توسط گروههای اموزشی

 • بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده ازسوی شوراي پژوهشی يا معاون پژوهشي دانشگاه

 • فراهم کردن زمینه اجراي مصوبات شورای پژوهشي دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشي دانشگاه و مديريت‌هاي زيرمجموعه ایشان

 • تصويب طرحهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تکمیلی

 • نظارت بر روند صحیح اجرای طرح هاي پژوهشي

 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي

 • پايش و ارزشيابي عملكرد فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي

 • برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی

 • برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی

 • ترغيب و تشويق اعضاء هيئت علمي جهت شركت در همايش‌هاي علمي داخل و خارج كشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات

 • سیاست گذاری و نظارت بر امور كتابخانه و تامین منابع کتابخانه ای

 • سیاست گذاری و نظارت بر امور مربوط به فن آوری اطلاعات در راستای سیاست های مديريت آمار و اطلاع‌رسانی دانشگاهترغيب و تشويق دانشجويان جهت مشاركت فعال در تدوين و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتی