۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد   

 

 

 

1. مطالعات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

 

2. مدیریت بلایا، حوادث و  بحران، ارتقا سلامت مددجویان (فرد، خانواده، جامعه وجمعیت) در موقعیت های بحرانی و بیماریهای نوپدید

 

3. پژوهش در آموزش، مداخلات توانمند سازی پرستاران، دانشجویان و اساتید برای ارائه مراقبت پرستاری  کل نگر و خانواده و  جامعه محور 

 

4. ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری در بخش ها ی  مختلف

 

 5. مشاوره و آموزش به مدد جویان مددجویان (فرد، خانواده، جامعه وجمعیت)

 

6. آینده پژوهی در سلامت

 

7. اعتیادو سو مصرف مواد

 

8. هویت و اخلاق حرفه ای، معنویت / مذهب

 

9. توسعه راهکارهای خدمات پرستاری در منزل و مراقبت های ویژه

 

10.پرستاری در طب مکمل، جایگزین و مراقبت های تسکینی

 

11. رویکردهای کار تیمی و بین رشته ای

 

12. مدیریت، رهبری و سیاستگذاری در پرستاری و علوم  سلامت

 

13. مداخلات ارتقا سلامت مددجویان (فرد، خانواده، جامعه وجمعیت) به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند نوزادان، کودکان، سالمندان، زنان در سنین باوری، زنان باردار، بیماران مزمن، زنان مراکز گذری، زندانیان و کودکان کار و خیابانی، مهاجرین، بیماران سرطانی، در همه سطوح پیشگیری