۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲ آذر   

 

 

دکتر مه لقا دهقان

ریاست دانشکده

دکتر فیروزه میرزائی  

معاون آموزشی

دکتر جمیله فرخ زادیان

معاون پژوهشی

دکتر زهره خشنود

مدیرگروه سلامت جامعه

دکتر معصومه غضنفرپور

مدیر گروه مامایی

دکتر فریده رزبان

مدیرگروه مراقبت های ویژه

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر گروه داخلی جراحی

دکتر منیر السادات نعمت الهی

مدیرگروه کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان

دکتر عاطفه احمدی

مدیرگروه مشاوره در مامایی

خانم سکینه میری

مدیرگروه روانپرستاری

 
 

زمان برگزاری جلسه شورای آموزشی هر ۲ هفته یکبار دوشنبه ها ساعت 14-12

 
 

وظایف شورای آموزشی :

 

 

 شورای تحصیلات تکمیلی جانشین شورای آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

 
  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط مسئولین محترم دانشگاه ابلاغ می گردد

  • تدوین سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

  • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس

  • برنامه ریزی دروس و کارآموزی

  • تعیین ظرفیت پذیرش سالانه دانشجویان

  • بررسی و اظهار نظر در مواردی که ریاست  محترم دانشکده به شورا ارجاع می دهند

  • بررسی فرمهای میهمانی و انتقالی دانشجویان به سایر دانشگاهها

  • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی از سایر دانشگاهها

  • بررسی و تعیین نیاز به عضو هیئت علمی جدید وپیشنهاد آن به دانشگاه