۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۱ تير   

 

 

 

این دانشکده در سال ۱۳۴۱ توسط اداره کل بهداری استان کرمان با پذیرش ۱۸ دانشجو در مقطع معادل کارشناسی پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود.

 

 

سال 1344

 

فارغ التحصیلی اولین گروه

 

سال 1361

 

تغییر نام آموزشگاه به مجتمع آموزشی و پژوهشی، 

پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته های پرستاری، مامایی،

هوشبری، اتاق عمل، بهداشت رادیولوژی و دوره یک ساله بهیاری

 

سال 1362

 

تغییر نام مجتمع آموزشی، پژوهشی به دانشکده پرستاری ومامایی رازی

 

سال 1364

 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری

 

سال 1365

 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی

انتقال سایر رشته های مرتبط به دانشکده پزشکی 

 

سال 1369

 

شروع پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

 

سال 1370

 

تائید پذیرش دانشجویان شبانه پرستاری در مقطع کارشناسی

 

سال 1378

 

تائید پذیرش دانشجویان شبانه پرستاری در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری

 

سال 1385

 

 

آغاز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پرستاری

آغاز پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی

 

سال 1401

 

آغاز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پرستاری بین الملل

آغاز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فوریتهای پزشکی

 

 

 

مشخصات کنونی : دانشکده پرستاری و مامایی از بهمن ماه سال ۱۳۸۳ در ساختمان جدید واقع در پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مستقر گردیده است.

در حال حاضر تعدادكل دانشجويان دانشكده پرستاري ومامايي رازی 602 نفر دانشجو مي باشد كه در مجموع 405 دانشجو در مقطع کارشناسی، 112 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 85 دانشجو در مقطع دکتری تحصیل می کنند.