۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر   

مقدمه

 

گرایش بهداشت جامعه از سال 1369 در دانشکده پرستاری و مامایی رازی تأسیس و راه اندازی گردیده است و  در سال 1391  به رشته پرستاری سلامت جامعه تبدیل شد.

 

معرفی رشته

 

پرستاری سلامت جامعه شاخه ای از رشته پرستاری است .پرستاری سلامت جامعه، وظیفه ارتقاء وحفاظت جامع نگر از سلامت مردم با استفاده از دانش پرستاری،بهداشت عمومی و علوم اجتماعی را دارد. پرستاری سلامت جامعه رویکرد جمعیت محور و جامعه محور دارد که هدف آن ارتقاء سلامت کل جمعیت و پیشگیری از بیماری، ناتوانی و مرگ زودرس در انسان ها است. پرستاران سلامت جامعه می توانند مهارت های مشارکت با همه احاد جامعه و بازیگران اصلی جوامع خود را بیاموزند و آن را توسعه دهند. تجربه پرستاران سلامت جامعه مهارت های ارتباطی ورهبری را افزایش می دهد و امکان ایجاد خلاقیت در حل مشکلات بهداشت جامعه را فراهم می کند. پرستاری سلامت جامعه یک حرفه مستقل برای ارائه خدمات مراقبت پرستاری اخلاقی و قانونی درمحیط های مختلف جامعه، مانند مدارس، منازل و مراکز جامع سلامت می باشد که در برخورد با نیازهای انسان، پرستاران باید نسبت به فرهنگ جامعه حساس بوده، در استفاده از سرمایه اجتماعی و  منابع جامعه مهارت داشته باشند و قادر به کار تیمی با سایر اعضای تیم سلامت در جامعه باشند( سازمان جهانی بهداشت 2010). پرستار سلامت جامعه می تواند در سطوح مختلف پیشگیری در سطح جامعه فعالیت داشته باشد،که این امر منجر به ارتقاء سلامت جامعه، کاهش بار بیماری ها، افزایش خودمراقبتی، افزایش کیفیت زندگی، رضایتمندی مردم، خلوت شدن تخت های بیمارستانی و همچنین کاهش هزینه های نظام سلامت می شود.

رشته پرستاری سلامت جامعه در راستای سیاست های سلامت محور مبتنی بر اسناد بالا دستی تنظیم و تدوین شده است. این رشته بر سلامت آحاد جامعه تمرکز دارد به طوری که دانش آموختگان آن با تلفیق دانش پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه  باشند. دانش آموختگان این رشته خدمات خود را با تأکید بر پیشگیری اولیه به آحاد جامعه ارایه می کنند. رویکرد اصلی این رشته، محوریت سلامت جامعه و  پاسخگویی به نیازهای جامعه است.