۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ جمعه ۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد   

 

عنوان رشته


کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی Master of counselling in midwifery


معرفی رشته


رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان یک شاخه از رشته مامایی است که با تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و رفتار حرفه ای باعث ارائه خدمات کامل تر مشاوره ای و ارجاع به موقع زنان در زمینه های مختلف سلامت جنسی و باروری در مراحل مختلف زندگی می باشد.

 

هدف و رسالت رشته


رسالت اصلی این برنامه ، تربیت نیروی انسانی آگاه، توانمند و متعهد می باشد که در بخش مشاوره وراهنمایی در حیطه مامایی و ارجاع به موقع مراجعین برای دریافت خدمات تخصصی تر انجام وظیفه می نمایند. و همچنین تربیت فراگیران ماهر طبق استانداردهای آموزشی، به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی در حیطه حرفه مامایی می باشد.

 

اهداف جزئی

 

توسعه دانش مشاوره در مامایی با توجه و تاکيد بر جنبه هاي فرهنگي در کشور

 

 • توسعه مشاوره در مامایی در کشور در زمينه نظارت، مديريت، مشاوره و ايجاد خط مشي هاي عمومي

 • آموزش مشاوره در مامایي با تاکيد بر يکپارچگي دانش آکادميک، مهارت باليني و تخصص در پژوهش در حوزه مشاوره

 • تربيت مشاورین مامایی با تاکيد بر تنوع حوزه هاي دانش در این رشته مانند ابعاد رفتاري، شناختي، هيجاني، زيستي، رشدي،  باليني، اجتماعي و فرهنگي و سلامت مادر و خانواده

 • آموزش باليني در حوزه هاي متفاوت سنجش و تشخيص، مداخلات درماني و مداخلات پيشگيرانه و بکارگيري نظريه هاي استوار بر دانش تجربي در کار باليني

 • آموزش با تاکيد بر استانداردهاي اخلاقي و قانوني تخصص مشاورین مامایی

 • تاکيد بر پژوهش، فراگيري روش هاي پژوهشي در کار باليني با تاکيد بر جمعيت و محيط هاي متفاوت

 • ايجاد، توسعه، نظارت و تغيير در خدمات مشاورین مامایی بر اساس يافته هاي پژوهشي

 • تربيت نسلي از مشاورین مامایی که در کار تخصصي و علمي از استانداردهاي بالايي برخوردارند

 • تربيت مشاورین مامایی توانمند براي کمک به بخش هاي دولتي و غير دولتي درگير در مسائل سلامت و بهداشت، براي ايجاد، توسعه يا تغيير خط مشي ها ي سلامت و بهداشت رواني کشور

 • آموزش مديران مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره در مامایی، مراکز مشاوره و درمانگاه هاي مشاوره

 • همکاري ميان رشته اي با ديگر گروه هاي آموزشي براي توسعه و گسترش دانش بشري

 • ارائه خدمات مشاوره در مامایی با تاکيد بر تعهد نسبت برآورده ساختن نيازهاي اجتماع و جامعه

 • برنامه ريزي در جهت بهبود و ارتقا سلامت روان زنان و  جامعه، و بهزيستي آنها

 • گروه مشاوره در مامایی در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره در مامایی در دانشگاه علوم پزشکي کرمان فعاليت مي کند. در حوزه آموزش، به سه حيطه آموزش نظري، آموزش در پژوهش و آموزش در کار باليني تاکيد دارد.

 

اهداف آموزشي

 

آموزش دانشجويان مشاوره در مامایی

گروه مشاوره در مامایی در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره در مامایی در دانشگاه علوم پزشکي کرمان فعاليت مي کند. در حوزه آموزش، به سه حيطه آموزش نظري، آموزش در کار باليني، آموزش در پژوهش تاکيد دارد.

 

فعالیت باليني

 

آماده سازي مشاورین مامایی با تاکيد بر استانداردهاي اخلاقي و قانوني در ارائه خدمات مشاوره در قالب مداخلات درماني، سنجش، تشخيص، مشاوره، آموزش، نظارت و مديريت در نقش متخصص درحالي که خود را مدام به رشد حرفه اي بر اساس توسعه دانش علمي و گسترش چشم انداز کار باليني  متعهد مي دانند.

 

 • صلاحيت ارتباطي

 

آموزش شکل دهي و حفظ ارتباط تخصصي با بيمار، همکاران دانشگاهي، نظارت کننده، دانشکده، دانشگاه و متخصصين تيم بهداشتي ميان رشته اي و اعضاي جامعه با تاکيد بر استانداردهاي اخلاقي و ارزش هاي حرفه اي

 

 • صلاحيت در ارزيابي و تشخيص

 

فهم و بکارگيري سنجش و تشخيص

 

 • صلاحيت انجام مداخلات درماني

 

انتخاب و بکارگيري مداخلات درماني و مستند سازي دقيق پيشرفت درماني

 

 • صلاحيت در مشاوره، آموزش، مديريت و نظارت

 

که براي انواعي از مداخلات و محيط کاربرد دارد

 

 • صلاحيت توجه به تفاوت هاي فردي و فرهنگي

 

آگاهي، پذيرش و پاسخ مناسب به تفاوت هاي جنسيتي، وضعيت اقتصادي – اجتماعي، قوميت، ناتواني هاي جسمي و رواني، مذهب و معنويت بيماران
 

 • صلاحيت بکارگیری پژوهش در فعالیت بالینی

 

بکارگيري پژوهش در کار باليني و استفاده از روش هاي مختلف پژوهشي برای ارزیابی کارآیی و اثربخشی مداخلات

 

 پژوهش

 

گروه مشاوره در مامایی بعنوان قسمتي از فعاليت هاي خود، بعنوان يک گروه پژوهشي در زمينه تخصص مشاوره براي توسعه دانش مشاوره در مامایی با توجه به زمينه هاي فرهنگي کشور پژوهش هاي مختلفی را براي جمعيت هاي مختلف سالم و بيمار و در گروه هاي سني مختلف و در محيط هاي متفاوت از درمانگاه تا اجتماع با توجه به صلاحيت علمي در حوزه مشاوره در مامایی هدايت مي کند. اين گروه پژوهشي بعنوان يک تيم متخصص با ساير رشته ها در زمينه پژوهش هاي ميان رشته اي همکاري کرده و يا مشاوره ارائه مي دهد.

 • آموزش مهارت هاي پژوهشي براي انجام پژوهش هاي مشاوره ای در زمينه جمعيت هاي مختلف و محيط هاي متفاوت

 • آموزش انواع روش هاي تحقيق، تحليل هاي آماري و تکنيک هاي مشاوره ای

 • مشارکت دانشجو در طرح هاي پژوهشي مستقل يا در قالب پايان نامه با رعايت استانداردهاي تحقيق

 • آموزش استانداردهاي اخلاقي در پژوهش هاي مشاوره ای

 • زمینه های فعالیت در بازار کار

 

در زمينه پژوهشي 

 

 •  تحقیق وتوسعه درزمینه روش های کنترل جمعیت

 •  تحقیق وتوسعه درزمینه روش های نوین مراقبت های دوران بارداری

 

در زمينه آموزشي

 

 • در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌ میتوانند در دانشکده‌های‌ پرستاری‌ و مامایی‌ وظیفه‌ سرپرستی‌ دانشجویان‌ مامایی‌ را در کارآموزی‌ به‌ عهده‌ گیرند.

 • طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

 

در زمینه خدماتی

 

 • بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها و مراکز بهداشتی‌

 • ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط

 • ارائه مشاوره روش های بارداری در کنار پزشک زنان و زایمان

 

در زمینه مدیریتی

 

 • فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد می‌توانند به‌ عنوان‌ سرپرست‌ و مدیر بخشهای‌ مختلف‌ درمانی‌ و سوپروایزر آموزشی‌ در سطح‌ بیمارستانها مشغول‌ به‌ کار شوند همچنین‌ میتوانند در پستهای‌ مدیریتی‌ و ستادی‌ در مراکز بهداشتی‌ ـ درمانی‌ فعالیت‌ کنند.

 

چشم انداز

 

گروه مشاوره در مامایی تلاش مي کند تا فضاي علمي ايجاد کند که در آن دانش مشاوره در مامایی توسعه و گسترش پيدا کند و در مقطع تحصيلات تکميلي ( کارشناسي ارشد ) دانشجويان از بهترين کيفيت آموزشي برخوردارشوند و يکپارچگي دانش و عمل اساس همه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و باليني خواهد بود. اعضا هيات علمي، دانشجويان، دانش آموختگان و کارکنان تلاش مي کنند که گروه مشاوره ودر مامایی در سطح ملي و بين المللي بعنوان يکي از  گروه هاي موفق در علم مامایي، آموزش و ارائه خدمات معرفي گردد.

 

ارزش ها

 

 • در گروه مشاوره در مامایي براي دستيابي به اهداف و چشم انداز از ارزش هاي زير پيروي خواهد شد:

 • يکپارچگي علم و کار باليني

 • خلاقيت و نوآوري

 • رعایت موازین اخلاقی و قانونی

 • رفتار حرفه­ای

 • مهارت های ارتباطی

 • احساس مسئوليت

 • رضايت حرفه اي

 • توجه به تفاوت های فردی و فرهنگی

 • خودآگاهی

 • خود آموزی، خود سنجی و مراقبت خود

 • سنجش

 • مداخله

 • پژوهش و ارزیابی

 • نظارت

 • مدیریت

 • حافظ منافع

 

معرفی دروس امتحانی

 

 • بهداشت و تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده ضریب 3

 • بارداری زایمان و بیماری های زنان ضریب 3

 • نوزادان و مراقبت های مربوطه ضریب 2

 • روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی ضریب 1

 • زبان ضریب 2

 

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:


کارشناسی مامایی


آینده تحصیلی


این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

 • وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها) وزارت بهداشت: دکترای رشته های مامایی، بهداشت باروری، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی) رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی یکی از شاخه های رشته مامایی است که شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف سلامت روانی زنان در دوره های مختلف زندگی زنانگی آنهاست. هدف این رشته تربیت فارغ التحصیلانی است که در حیطه های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در حیطه حرفه ی مامایی به ارائه خدمات مشاوره ای در محدوده اختیارات تعیین شده برای این رشته بپردازند. همچنین، در صورتی که تشخیص دهند بیمار نیاز به درمان های تکمیلی دارد، او را به پزشکان متخصص ارجاع می دهند.

 

نقش و وظایف دانش آموختگان

 

1. انجام ارزیابی های لازم مرتبط با مشکلات سلامت روان در دوران بلوغ، باروری (بارداری، جنسی، تنظیم خانواده، سقط، قبل از ازدواج، قبل و بعد از بارداری، مراقبت از نوزاد و کودک و شیردهی)، یا ئسگی و پس از آن. جهت ارائه مشاوره دانش آموختگان این رشته در حیطه های روانپزشکی، زنان، ژنتیک و روانشناسی بالینی دخالت نمی نمایند.

2. ارائه آموزش و مشاوره فردی یا گروهی به گروه های هدف برای تصمیم گیری مناسب و عملکرد صحیح در مواجهه با مشکلات روانی مرتبط با سلامت همراه با تفسیر و تحلیل نتایج ارزیابی های انجام شده و در صورت لزوم ارجاع به موقع آنان

3. تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی زنان جامعه از طریق مشاوره به منظور توسعه بهداشت باروری و ارتقای شاخص های سلامت

4. کمک به اجرای اهداف و سیاست های وزارت بهداشت، در جهت ارتقای سلامت دختران و زنان ، همکاری و ارائه بازخوردها به مراجع مسوول

5. برقراری ارتباط و همکاری موثر و حرفه ای با بخشهایی که بر سلامت جسمانی و روانی زنان موثرند

6. طراحی و اجرای مداخلات در حیطه اختیارات مربوطه به منظور بهینه نمودن روند ارائه خدمات مشاوره در مامایی

7. موزش به مراجعین و سایر کارکنان و اعضای تیم سلامت در حیطه های مختلف مرتبط با رشته ارشد مشاوره در مامایی

8. همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش های کاربردی فردی، سازمانی، بین بخشی، بین دانشگاهی و کشوری در مورد مشکلات و چالش های موجود در رابطه با مشاوره در مامایی