۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر   

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته

ورودی

الهام رشیدی

پرستاري مراقبت های ویژه

99

سائمه مزارزایی

پرستاري مراقبت های ویژه

99

زهرا رستمی

پرستاري مراقبت های ویژه

1400

سحر فدایی رفسنجانی

پرستاري مراقبت های ویژه

1400

سعیده کلانتری پور

پرستاري مراقبت های ویژه

1400

مهدیه دانش فر

پرستاري مراقبت های ویژه

1400

الهام وحیدی (میهمان)

پرستاري مراقبت های ویژه

1400

محمدرضا رامیار

پرستاري مراقبت های ویژه

1401

زهرا رومینا

پرستاري مراقبت های ویژه

1401

صدیقه لطفی شریک آبادی

پرستاري مراقبت های ویژه

1401

فاطمه بنی اسدی زارع

پرستاري مراقبت های ویژه

1401

فاطمه رسایی

پرستاري مراقبت های ویژه - پرديس خودگردان

1400

فاطمه بهارستانی

پرستاري مراقبت های ویژه - پرديس خودگردان

1401