۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ جمعه ۸ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۱۹ آذر   

 

 

دکتر مه لقا دهقان

ریاست دانشکده 

دکتر فیروزه میرزایی

معاونت آموزشی دانشکده 

دکتر جمیله فرخ زادیان

معاونت پژوهشی دانشکده 

دکتر بهناز باقریان

مسئول تحصیلات تکمیلی 

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر گروه داخلی جراحی 

دکتر زهره خشنود

مدیر گروه بهداشت همگانی 

دکتر فریده رزبان

مدیر گروه مراقبت های ویژه

دکتر معصومه غضنفرپور

مدیر گروه مامایی 

خانم سکینه میری

مدیرگروه روانپرستاری

دکتر عاطفه احمدی

مدیر گروه مشاوره در مامایی

دکتر منیر السادات نعمت الهی

مدیرگروه کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان

دکتر پروین منگلیان

هیات علمی

دکتر سکینه سبزواری

هیات علمی

دکتر عصمت نوحی

هیات علمی

خانم گلناز فروغ عامری

هیات علمی

دکتر صدیقه ایرانمنش

هیات علمی

خانم کتایون علیدوستی

هیات علمی

دکتر ام سلیمه رودی

هیات علمی

دکتر صدیقه خدابنده

هیات علمی

دکتر زهره خشنود

هیات علمی

خانم گلناز فروغ عامری

هیات علمی

 

زمان برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی هر هفته شنبه ها ساعت 14-12

 

 شرح عملکرد دفتر

 

 1. برگزاری جلسات منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 2. اداره مقاطع دکترای تخصصی در رشته پرستاری و پنج رشته کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه_ روانپرستاری _ کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان_ پرستاری مراقبت های ویژه_ پرستاری داخلی جراحی- مشاوره در مامایی

 3. اصلاح و یکسان سازی فرآیندهای آموزشی در بخش تحصیلات تکمیلی از پیشنهاد عنوان تا مراحل دفاع نهایی در مقاطع ارشد و دکترای پژوهشی تخصصی

 4. تنظیم راهنمای نگارش پایان نامه های ارشد- دکتری با فرمت جدید

 5. برنامه ریزی مؤثر جهت مشارکت دانشجویان در فعالیت های گروههای آموزشی

 6. ساماندهی گزارشات 6ماهه دانشجویان دکترا

 7. سازماندهی نحوه برگزاری امتحانات دکترا جامع هرسال در دو مرحله

 8. Onlineکردن خدمات، فرم ها و دسترسی به آیین نامه ها

 9. ارائه برنامه موظف دانشجویان دکتری در گروه

 10. Update کردن وب سایت تحصیلات تکمیلی و ساماندهی مجدد اطلاعات

 11. ارائه آمارهای مربوط به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

شرح وظایف سرپرست تحصیلات تکمیلی 

 

 1. انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری

 2. نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری

 3. تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 4. بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها

 5. بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 6. نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 7. تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

 8. تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 9. دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر 6 ماهه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان دکتری

 10. رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه

 11. تعیین اعضاء هیئت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 12. تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود

 13. تعیین زمان برگزاری آزمون جامع، هیئت داوران و نظارت بر اجرای آن

 14. برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه

 15. بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا

 16. طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 17. موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/مرخصی تحصیلی/مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی

 18. بدیهی است انجام امور فوق الذکر بعد از طرح و تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی قابل اجرا خواهد بود