۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر   

 

 

 

 

نام انجمن : انجمن علمی پرستاری

 

تاریخ تشکیل انجمن : بهمن ماه 1397

 

دبیر انجمن : امیررضا محمدی کمسرخ 

 

نایب دبیر: نگین صید نژاد

 

دبیرکمیته اجرایی : محمدرضا دقیل زاده

 

دبیر کمیته آموزش : مجتبی اکبری / مرتضی ربیعی

 

دبیر کمیته علمی : امیررضا شفیعی بابایی

 

دبیر کمیته مهارت های تخصصی : مریم شمسی

 

دبیر کمیته کارآفرینی، خلاقیت و توسعه در سلامت : فرزان محتشمی / احسان بهجت جباری

 

دبیر علمی و پژوهشی : محمدرضا بهادر (ورودی 97)

 

دبیر کمیته روابط عمومی و ارتباطات : نگین صیدنژاد