۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۳ شهريور   

 

ردیف

امکانات و تجهیزات

تعداد

ردیف

امکانات و تجهیزات

تعداد

1

تخت زایمان

1

27

پنبه- الکل-گاز- بتادین

از هر کدام 5 بسته

2

مولاژ زایمان

1

28

چکش رفلکس

1

3

مانکن آموزشی نیم تنه زایمان

1

29

انواع سرم – ست سرم- میکروست

از هر کدام 10 عدد

4

مدل نمایش ایستگاه سر

1

30

اسکالپ – آنژیوکت

از هر کدام 10 عدد

5

تورنیکه

2

31

Air way پوار

از هر کدام 5عدد

6

مولاژاپی زیاتومی

4

32

Ng tube- انواع سند-urine bag

از هر کدام 5 عدد

7

مانکن آموزشی اپی زیاتومی

4

33

مانکن انواع نمایش های سر جنین

5

8

مولاژ معاینات زنان

5

34

بیکسس-دیش

از هر کدام 5 عدد

9

مانکن انجام مانور لئوپولد

4

35

ویال – آب مقطر

از هر کدام 10 عدد

10

مانکن آموزشی لگن زن

4

36

انواع سرنگ

از هر کدام 10 عدد

11

مانکن آی یو دی گذاری

2

37

چسب

10 حلقه

12

مانکن آموزشی نوزاد

2

38

ترمومتر دهانی- مقعدی

از هر کدام 3 عدد

13

مولاژ breast

1

39

چارت اسنلن

1

14

کات نوزاد

1

40

کپسول اکسیژن

1

15

ترازوی نوزاد

1

41

ست احیا نوزاد

1

16

انواع پنس-پنست-سوزنگیر-قیچی

از هر کدام 5 عدد

42

پوسترهای زنان

7

17

هیسترومتر

3

43

ست زایمان

3

18

اسپکولوم زنان

30

44

ست اپی زیاتومی

3

19

ای یو دی

15

45

ست پره اکلامسی

1

20

انواع کات کوت

20

46

ست کنترل خونریزی

1

21

فشارسنج

2

47

مولاژ ماه های بارداری و رحم

10

22

گوشی پینارد

5

48

توپ زایمان

1

23

تخت معاینه

1

49

ایستگاه زایمان فیزیولوژیک

1

24

ترالی

2

50

دستگاه آراماتراپی

1

25

پایه سرم

1

51

TENS

1

26

مدل معاینات زنان

1

52

مولاژ جنین 9 ماهه در رحم

2