۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۳ شهريور   

 

 

رسالت و اهداف مرکز

 

یکی از ویژگی های آموزش علوم پزشکی، ضرورت آموزش تعداد زیادی از مهارت های عمـلی و ارتباطی در کنار حیطه های دانشی و نظری میباشد که دانشجویان مامایی نیز از آن مستثنی نیستند. تسهیل نمودن احراز این مهارت ها بر بالین مولاژها، مانکن ها، ماکت ها با تمرین مهارت های عملی و مهارت های ارتباطی منجر به کسب توانایی کافی در شرایط بالین می شود.

هدف عمده مراکز آموزش مهارت های بالینی، شبیه سازی یک محیط بالینی، بطوریکه بتوان آموزش مهارت های بالینی را در آنجا بارها و بارها تمرین نمود. لذا همیشه ضرورت مرکزی جهت کــسب مهارت های عملی و ارتباطی قبل از برخورد با بیمار حقیقــی احساس می شود. از اینرو واحد SKILL LAB مامایی در این دانشکده با هـدف آموزش در کلاس درس تئـــوری و محیط  کلینیکی راه اندازی شد.