۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور   

 

 

این دانشکده در سال ۱۳۴۱ توسط اداره کل بهداری استان کرمان با پذیرش ۱۸ دانشجو در مقطع معادل کارشناسی پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود و اولین گروه در سال ۱۳۴۴ فارغ التحصیل شدند. ازسال ۱۳۶۱ با تغییر نام آموزشگاه به مجتمع آموزشی و پژوهشی، با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته های پرستاری، مامایی و هوشبری، اتاق عمل، بهداشت رادیولوژی و دوره یک ساله بهیاری فعالیت نمود. ازسال۱۳۶۲ با تغییر نام مجتمع آموزشی، پژوهشی به دانشکده پرستاری ومامایی رازی به کار خود ادامه داد و از سال ۱۳۶۴ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری و از سال ۱۳۶۵ کارشناسی ناپیوسته مامایی آغاز شد و سایر رشته های مرتبط از سال ۱۳۶۵ به دانشکده پزشکی انتقال یافتند. همچنین پذیرش دانشجویان شبانه پرستاری در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۷۰ و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری از سال ۱۳۷۸ مورد تائید قرار گرفت.

 

از سال ۱۳۶۹ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شروع و تاکنون ادامه یافته است. همچنین پذیرش دانشجو در مقطع دکتری پرستاری و فوریتهای پزشکی در مقطع کاردانی ازسال ۱۳۸۵ آغاز گردیده است.

 

مشخصات کنونی : دانشکده پرستاری و مامایی از بهمن ماه سال ۱۳۸۳ در ساختمان جدید واقع در پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مستقر گردیده است.