۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۷ تير   

مقدمه

 

تاسیس گروه آموزشی روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  به سال 1369بر می گردد. رشته روان پرستاری تا سال 92 به عنوان گرایشی از رشته ارشد پرستاری مطرح بود و علاقه مندان صرفاً از طریق ورود به رشته پرستاری می توانستند وارد  این رشته شوند، به دنبال بازنگری برنامه های مقطع کارشناسی ارشد پرستاری توسط وزارت بهداشت  و تبدیل گرایش های این مقطع به رشته های مستقل، از مهر 1393 این رشته به صورت مستقل در مجموعه رشته های ارشد علوم پزشکی به جذب دانشجو  پرداخته است.

 

تعریف رشته

 

رشته روان پرستاری شاخه ای از علم پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بالینی و به کار بستن اصول ارتباطات بین فردی و نظریه های روان پزشکی به انجام سلسله فعالیتهایی برای خدمت رسانی مبتلایان به بیماریهای روان با تربیت نیروهای زبده و کار آمد می پردازد. اهم این فعالیتها عبارتند از : فراهم آوردن محیط درمانی مناسب، توجه به جنبه های روانی اجتماعی بیماران، کارکردن با بیماران در باره مسائل زندگی و چالشهای آن، استفاده از نقش جانشین والدین برای آموزش توام با توجه خاص به سلامت عاطفی بیماران و همکاری و تشریک مساعی با سایر متخصصان تیم روان پزشکی.

 

هدف

 

آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد.

 

رسالت (ماموریت)

 

هدف نهايي گروه سلامت جامعه و روانپرستاري و مديريت در راستاي اهداف بلند نظام سلامت، ارتقاء سطح سلامت در همه ابعاد آن براي همه افراد جامعه است. اين گروه آموزشي با تربيت پرستاران متبحر و متعهد است که با به کارگیری دانش و مهارت  کافی به مراقبت بیماران روانپزشکی و حفظ و ارتقاء سلامت جامعه در سطوح مختلف پیشگیری می پردازند.

 

فلسفه (ارزش ها و باورها)

 

 • انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت،قداست،حرمت و منزلت والایی بوده و از حقوق همه جانبه به منظور ارتقاء سلامت برخوردار می باشد.

 • رعایت عدالت اجتماعی و رعایت حقوق یکسان با سایر بیماران در ارایه مراقبت های بهداشتی به مددجویان روانی امری ضرورری است.

 • حق مشارکت خانواده و مددجو در تصمیم گی ریهای مربوط به سلامت مددجو از حقوق اصلی آنهاست.

 • برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع در جهت تربیت افراد به منظور رسیدم به خلاقیت ،ابتکار،شایستگی،خودباوری،خودکفایتی و دانش پذیری می باشد.

 • دانش آموختگان این مقطع از توانمندی های بالقوه خود در جهت قضاوت،رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخلاق انسانی بهره برده و افرادی مسئول،کارآمد و اثر بخش در جایگاه خود می باشند.

 

چشم انداز

 

در سال های آتی ،این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای ملی و منطقه ای در شاخص های توسعه سلامت روانی در سطح خانواده و جامعه ،شاخص های آموزشی و پژوهشی در ردیف کشورهای مطرح  خواهد بود. همچنین گروه روان پرستاری موارد ذیل را سرلوحه  کار خود قرار داده است:

 • گسترش دانش روان پرستاری

 • پیشرو بودن در امر آموزش روان پرستاری

 • سهیم شدن در تولید دانش روان پرستاری

 • تعامل هر چه بیشتر با سایر گروههای علمی و بین رشته ای

 

 پیامدهای  مورد انتظار از دانش آموختگان

 

 • مراقبت های روان پرستاری را مبتنی بر فرایند پرستاری،بررسی،تشخیص،برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی در عرصه های روان پرستاری ارائه دهند.

 • وضعیت سلامت مددجو را در موقعیت های مختلف پایش و پی گیری نماید.

 • اقدامات لازم در راستای آموزش،حمایت و مشاوره به مددجو و خانواده ارائه نماید.

 • برای شناسایی و حل مسائل سلامت مددجویان توان تصمیم گیری مناسب را داشته باشند.

 • توانای کارتیمی را در شرایط گوناگون در نظام سلامت را داشته باشند.

 • از توانمندی های لازم در امور پژوهش های کاربردی برخوردار باشند

 • از فناوری ها و دانش روز مبتنی بر شواهد در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران روانی بهره برداری نمایند.

 

 توانمندی  ها و شرح وظایف گروه

 

حوزه آموزش

 

 • ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان

 • تدریس و یا شرکت در کنفرانس های آموزشی گروه

 • ارتباط با مراکز نیازمند خدمات گروه و ارائه آموزش های  لازم  مانند بهزیستی(سرای سالمندان،مرکز اوتیسم،مراکز مرتبط با کودکان بدسرپرست).

 • ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان

 • تدریس کلیه دروس تخصصی گروه به صورت حضوری و مجازی

 

حوزه پژوهش

 

 •  نیازسنجی وشناسایی مشکلات در حیطه روان پرستاری

 • طراحی،انجام ،ارزشیابی و انتشار طرح های تحقیقاتی مرتبط

 • مشارکت در طراحی،انجام طرح های تحقیقاتی  مرتبط با نظام سلامت

 • برقراری امکان پژوهشهای بین رشته ای با گروه های دیگر دانشگاه و دانشگاه های دیگر

 • راهنمایی و مشاوره دانشجویان در پایان نامه ها

 

حیطه خدمات

 

 • ارائه خدمات مراقبتی به  بیماران بستری در بخش های بیمارستان

 • ارائه  خدمات آموزشی و مشاوره ای  لازم به به بیماران و خانواده های آنها

 • ارائه خدمات مشاوره ای در درمانگاههای بیمارستان(درمانگاه اعتیاد و ....)

 • ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی در مراکز نیازمند به خدمات(مانند بهزیستی و ....).

 

شرح وظايف مدير گروه

 

 • تنظيم برنامه هاي آموزش نظری و بالینی هر نيمسال

 • نظارت بر فرایند اموزش نظری و عملی  در طول ترم و هما هنگی هاي لازم

 • بازدید از بخشهاي بالینی و گزارش آن به معاونت آموزشی دانشکده

 • هماهنگي در برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشكده و پيگيري موارد

 • هماهنگي با بيمارستانها يا ديگر گروه هاي دانشكده و ساير دانشكده ها جهت پيشگيري از تداخل برنامه هاي آموزش باليني

 • بررسی و بازنگري آرايش دروس بر اساس تغيير سر فصل ها و برنامه بخش ها

 • هماهنگي با ساير دانشكده ها يا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نياز دانشكده در هر نيمسال

 • همکاری دربرنامه ريزي و تنظيم برنامه هاي امتحانات ميان ترم و پايان ترم

 • كنترل، توزيع و تعديل مناسب و عادلانه واحدها برنامه هاي آموزشي بین اعضا گروه

 • تهيه و تنظیم کارنامه فعالیت های اعضای گروه و ارائه به معاونت آموزشي

 • گزارش اضافه كار مربيان غير هيئت علمي و بررسی عملکرد انها

 • شركت فعال در جلسات مختلف  آموزشی، پژوهشی، ارزیابی دورنی، برنامه ریزی راهبردی، جذب هیئت علمی و...

 • همكاري و مشاركت برگزاري جلسات معارفه با دانش جویان جدید الورود و هم اندیشی با دانشجویان مقطع  دکتری،  ارشد، کارشناسی و دانش آموختگان

 • بررسي و اظهار نظر در مورد متقاضيان مهماني و انتقالي و هماهنگي ثبت نام آنان

 • مشاوره  به دانشجويان در حذف و اضافه  کردن واحدها و  بررسی واحد های دانشجویان انتقالی

 • رسيدگي به شكايات و مشكلات آموزشي دانشجويان و مربيان و تلاش در جهت حل آن

 • پیشنهاد کارگاه ها و دوره هاي باز آموزي و شرکت در راه اندازي آنها

 • مدیریت فعالیتهاي پژوهش گروه و سوق دادن فعالیت های پژوهشی گروه به سمت اولویت های پژوهشی

 • فعالیت در رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی گروه

 • برگزاري جلسات مستمر گروه مانند دفاع از عنوان، پروپوزال، گزارشات شش ماهه دانشجویان ارشد، هم اندیشی با دانشجویان و دانش آموختگان

 • ارتباط با دانشگاههاي داخل و خارج کشور براي تبادلات اطلاعات و تلاش در جهت جذب دانشجو از دانشگاه های خارجی در راستای بین المللی سازی دانشکده

 • فعالیت در جذب نیروي انسانی مورد نیاز و در  جهت ارتقاء گروه

 •  ارزشیابی اساتید و  مربیان آموزشی در پایان سال

 • امضاي مرخصی هاي  اعضای گروه

 

اولویت های پژوهش گروه بر اساس نیاز جامعه و موارد پیشنهادی وزارت بهداشت

 

 • پیشگیری از سوءمصرف مواد

 • ارتقا سلامت  روان  (فرد، خانواده و جامعه) به ویژه گروه های آسیب پذیر( مانند سالمندان، زنان باردار، زنان مراکز گذری، زندانیان و کودکان کار و .....

 • ارتقا خدمات تخصصی مشاوره ای جههت مددجویان  و خانواده های

 • اخلاق حرفه ای