۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۱۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۳ شهريور   

برنامه اقدام سال 98 دانشکده 

 

(بسته اعتلای اخلاق حرفه ای از برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی)

 

ردیف

عنوان فعالیت

ماهیت زمانی/ اتمام برنامه

حداقل تعداد

مورد انتظار

1

 

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاقی اداری برای کارکنان و حرفه مندان با امتیاز آموزشی ضمن خدمت با هماهنگی مدیریت نیروی انسانی دانشگاه

 

مستمر/ دی 98

2

2

 

فعال سازی کانون اخلاق حرفه ای دانشجویان با هماهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی

 

مقطعی/ مهر 98

1

3

 

برگزاری برنامه های آموزشی ترویجی و هم اندیشی از سوی کانون اخلاق حرفه ای دانشجویی

 

مستمر/ دی 98

 

2

 

4

 

برگزاری برنامه مدون آموزش اخلاق پزشکی به صورت تم طولی با هماهنگی گروه اخلاق پزشکی مستقر در دانشکده

 

مستمر/ اسفند 98

-

5

 

برگزاری برنامه آموزشی مداوم (سمینار، کارگاه، مدون) با موضوع اخلاق حرفه ای

 

مستمر/بهمن 98

 

2

 

6

 

اجرای ژورنال کلاب با موضوع اخلاق حرفه ای در پرستاری و مامایی

 

مستمر/ اسفند 98

 

2

 

7

 

اضافه کردن بخش مستقل اخلاق حرفه ای در سایت دانشکده و بارگزاری مطالب مرتبط

 

مستمر/ مهر 98

 

1

 

8

 

برگزاری کنفرانس بررسی موارد (CPC) اخلاقی با حضور متخصص اخلاق داخل یا خارج دانشگاه

 

مستمر/ بهمن 98

 

1

 

9

 

برگزاری کارگاه یه شیوه حل مساله، در زمینه رفتار حرفه ای پرستار و ماما

 

مستمر/ بهمن 98

 

2

 

10

 

اجرای دوره جامعه پذیری اخلاق حرفه ای برای دانشجویان جدیدالورود با هماهنگی گروه اخلاق دانشگاه

 

مقطعی/ مهر 98

 

1

 

11

 

برگزاری نشست اخلاق حرفه ای در پرستاری و مامایی با نقد فیلم

 

مقطعی/ آذر 98

 

1