۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۴ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر   

 

لطفا برای حضور در جلسات روی لینک جلسات کلیک کنید.

 

ردیف

جلسات

تاریخ برگزاری جلسات ساعت

لینک جلسات

1

 

جلسه گروه ژورنال کلاب(مشاوره در مامایی)

 

1402/09/11

12:00

https://oc.kmu.ac.ir/nursing

2

 

جلسه ژونال کلاب(روانپرستاری)

 

1402/06/27

8:00

https://oc.kmu.ac.ir/nursing2

3

جلسه 

 

  https://oc.kmu.ac.ir/nursing3