۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر   

 

 

ردیف

عنوان طرح 

مجری و همکاران

1

 

تجربه بیماران تحت درمان با آنژیوپلاستی اولیه

 

دکترتائبی، دکتر سبزواری 

فریبا برهانی

2

 

تجریه دانشجویان پرستاری از کسب سواد اطلاعاتی اینترنتی

 

حمیده علیرمضانی

 فریبا برهانی، دکتر اخوتی

3

 

مقایسه عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان پرستاری ورودی 85 تا 88 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر عباس زاده

محدثه محسن پور، فریبا برهانی

4

 

تبیین معنی حساسیت اخلاقی براساس دیدگاه دانشجویان پرستاری

 

فریبا برهانی، دکتر عباس زاده، دکتر ایرانمنش

5

 

تجربه قاعدگی و منارک در دختران دانش آموز

 

ژیلا سلطان احمدی

فریبا برهانی

6

 

تجربه مادران از داشتن نوزادن نارس بستری در بخش مراقبهای ویژه نوزادان

 

مهری کهن 

دکترعباس زاده، فریبا برهانی

7

 

بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی برخود کارآمدی روانی، اجتماعی و نگرش نسبت به بیماری در بیماران دیابت دیابت نوع مرکز دیابت سیرجان در سال 88

 

دکتر ریانی، فریبا برهانی 

دکتر درتاج رابری، زهرا ایمانی

8

 

تجربه خانواده بیماران مرگ مغزی اهدا کننده عضو

 

حکیمه حسین رضایی

دکتر عباس زاده

9

 

تبیین تجارب پرستاران از خشونت های شغلی در بخش های روانپزشکی

 

دکتر رمضانی

طیبه فصیحی هرندی

10

 

بررسی الگوی شیردهی، دردهای کولیکی و راهکارهای کنترل آن در شیرخوران مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرمان در سال 88

 

دکتر نوحی

اعظم سلطانی نژاد