۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر   

 

 

ردیف

عنوان طرح 

مجری و همکاران

1

 

مقایسه رضایت از زندگی و ترس از مرگ در سالمندان مقیم در سرای سالنمدان و ساکن در منازل شهر اصفهان سال 1390

 

دکترنوحی

2

 

برسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران و پزشکان در بیمارستان های آموزشی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1392-1391

 

دکتر اباذری

3

 

تبیین فرآیند مراقبت سلامت در مناطق روستایی

 

   دکتر عباس زاده                

4

 

مقایسه تاثیر اجرای دو روش آموزشی شیبه سازی شده بر مهارت و قضاوت از عملکرد خود در زمینه محاسبه دارویی در دانشجویان پرستاری

 

فریبا برهانی

5

 

طراحی مدل و اصول راهنمای مراقبت معنوی در پرستاری

 

آقای عارفی

6

 

بررسی ارتباط توانمندی روانی و محیطی با تنش های روانی محیط کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1391

 

دکتر ایرانمنش

7

 

بررسی تاثیر آموزش پرستاری مبتنی برشواهد (EBN) بر تصمیم گیری بالینی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان

 

دکتر نوحی

8

 

بررسی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران پرستاری و ارتباط آنها با رضایت شغلی پرسنل پرستاری بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان، در سال 1391

 

دکتر رمضانی

9

 

تاثیر ارتباط درمانی برشدت درد اضطراب، استرس، افسردگی بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر بستری در بیمارستان شفا شهر کرمان در سال 1391

 

دکتر رمضانی

10

 

بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و درک از ترید نسبت به بیماری در مبتلایان مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص شهر کرمان در سال 1391

 

دکتر ایرانمنش

11

 

بررسی تاثیر بوی شیر مادر بر زمان انتقال تغذیه از گاواژ به تغذیه دهاتی در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادن بیمارستان های ولیعصر و جامعع زنان تهران ( میرزا کوچک خان ) در سال 1391

 

دکتر ایرانمنش

12

 

مقایسه درک پرستاران بخش های عمومی و مراقبت های ویژه از اهمیت رفتارهای مراقبتی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان نمازی شیراز

 

دکتر رمضانی

13

 

مقایسه دیدگاه پرستاران و پزشکان پیرامون ویژگی های رفتاری مورد نیاز مدیران پرستاری در بیمارستانهای آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان در سال 1390

 

دکتر اباذری

14

 

بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و عوامل انگیزش در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391

 

گلناز فروغ عامری

15

 

بررسی ارتباط حمایت های پرستاری و استرس والدین نوزادان نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1391-1392

 

دکتر ایرانمنش