۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۰ مرداد   

 

ردیف

نام درس

استاد

تاریخ

ساعت

لینک کلاس

1

 

مفاهیم پرستاری ویژه

 

دکتر دهقان

1401/05/13

10:00

oc.kmu.ac.ir/nursing