۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر   

 

  • ارتقا سلامت افراد جامعه (فرد، خانواده و جامعه) به ویژه گرو وه های آسیب پذیر مانند سالمندان، زنان باردار، زنان مراکز گذری، زندانیان و کودکان کار و خیابانی، مهاجرین، بیماران سرطانی، در همه سطوح پیشگیری

  • مدیریت بحران و ارتقا سلامت افراد جامعه (فرد، خانواده و جامعه) در زمان بحران به طور مثال بحران پاندمی کووید 19

  • مراقبت پرستاری  کل نگر و جامعه محور (مراقبت فرهنگی، مراقبت معنوی)

  • پژوهش در آموزش  جهت ارتقا توانمندی های و شایستگی های  اساسی دانشجویان  پرستاری