۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۹ ارديبهشت   

 

ترجمان دانش و بهداشت عمومي    

Knowledge Translation an introduction

 Integrated and End-of-Grant Approaches

The Knowledge Translation Toolkit

The Knowledge Translation Toolkit