۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

 

شنبه

 

پرستاری بهداشت محیط

(کارشناسی پرستاری 1401)

نظارت کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزادان

(بخش عفونی بیمارستان افضلی پور)

مشاوره دانشجویان ارشد

 

 

 

 

یکشنبه

 

بهداشت عمومی

(کارشناسی فوریت های پیش بیمارستانی 1402)

نظارت کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و نوزادان

(بخش عفونی بیمارستان افضلی پور)

مشاوره دانشجویان ارشد

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

ارتقاي سلامت و سبك زندگي سالم

( ارشد سلامت جامعه 1401)

 

جلسات دانشکده

 

 
 

 

سه شنبه

 

کارآموزی مرکز بهداشت

 

جلسات گروه

 

 
 

 

چهارشنبه

 

کارآموزی مرکز بهداشت

 

 

 

   

 

پنجشنبه

 

کارآموزی مرکز بهداشت

 

 

 

 

 

 

  • توجه دانشجویان عزیز: برای مشاوره پایان نامه در زمان ذکر شده در برنامه مراجعه نمایید.