۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

 

راهنمایی و مشاوره با دانشجویان کارشناسی ارشد

نیمه دوم ترم کاراموزی ارتوپدی مردان

 

 

اختلالات حسی

 

 

یکشنبه

 

 

پایش پیشرفته سلامت

کارشناسی ارشد-1402

کاراموزی بعد از اتمام بخش تئوری

 

 

انجام امور محوله

 

 

دوشنبه

 

نیمه دوم ترم کاراموزی ارتوپدی مردان

 

اختلالات آب و الکترولیت

(نیمه اول ترم)

بررسی وضعیت سلامت کارشناسی

( نیمه دوم ترم)

عملی بررسی وضعیت سلامت

( نیمه دوم ترم از ساعت 14 تا 18)

 

سه شنبه

 

راهنمایی و مشاوره با دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

راهنمایی و مشاوره با دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

اصول و فنون پرستاری  ورودی 1402 تئوری و عملی