۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

دانشکده

نظریه ها و الگو های پرستاری

مشاوره

 

 

 

یکشنبه

 

مهارت یادگیری

برنامه ریزی درسی مقدماتی

مشاوره

 

 

 

دوشنبه

 

 ( آموزش بالینی عملی)

 

 

 

 

سه شنبه

 

تئوری اموزش بالینی

طب مکمل و پدافند غیر عامل  نیمه دوم

مشاوره

 

 

 

چهارشنبه

 

دفتر مجله

طراحی آموزشی نیمه اول

 

 

 

 

پنجشنبه