۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

بیمارستان

بیمارستان (فن عملی)

مشاوره

 

 

 

یکشنبه

 

بیمارستان

مشاوره

 

 

 

دوشنبه

 

اخلاق پرستاری ارشد داخلی جراحی

بیمارستان

بیمارستان

مشاوره

 

 

 

سه شنبه

 

 

اصول و فنون

ارتوپدی

 

 

 

چهارشنبه

 

مراقبت از سالمندان با اختلالات حاد و مزمن2

اعصاب و خون

مشاوره

 

 

 

پنجشنبه

 

اصول و فنون