۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

شیوه نامه حمایتی پایان نامه محصول محور معاونت تحقیقات 

آئین نامه ارائه طرح های فناوری

فرم محاسبه امتیاز پایه سالیانه

فرم رضایت نامه آگاهانه 

روند بررسی طرح ها

آیین نامه نظارت برطرح ها تحقیقاتی               

آیین نامه پژوهشگر برتر

آیین نامه اعطای گرنت

راهنمای کشوری اخلاقی در انتشار آمار پژوهشی

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

آدرس سازمانی گروه ها و مراکز تحقیقاتی

آیین نامه ارتباط با صنعت

آیین نامه پایه سالیانه

آیین نامه پرداخت حق التحقیق پژوهشگران

آیین نامه تشکیل و فعالیت شوراهای پژوهشی دانشکده

آیین نامه چاپ مقالات در مجلات علمی معتبر

آیین نامه محاسبه امتیازات پژوهشی و فناورانه (2)

آيين نامه معادل سازي فعاليت هاي پژوهشي در قالب واحدهاي

آیین نامه نحوه اختصاص بودجه طرح های تحقیقاتی

آئين نامه‌ اجرائي پيشنهادي استفاده‌ از‌ دوره‌ فرصت مطالعاتي

آیین نامه جدید مالکیت فکری و نوآوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دستورالعمل کمیته اخلاق در امور پژوهش

دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز

راهنمای درج آدرس سازمانی

شیوه نامه ارایه طرح های پژوهشی

فرم ارزشيابي پژوهشي اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

مقررات پژوهشی جدید

هزینه مقالات

آیین نامه تغییر در طرح پژوهشی بعد از کد اخلاق

آیین نامه جامع توانمندسازی

ثبت پایان نامه در ایرانداک

راهنمایی ارزشیابی فعالیت تحقیقات و فناوری

شاخص های ثبت اختراع