۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

اولویت های پژوهشی رشته پرستاری سلامت جامعه

 

 1. مداخلات ارتقا سلامت افراد جامعه (فرد، خانواده و جامعه) به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان، زنان باردار، زنان مراکز گذری، زندانیان و کودکان کار و خیابانی، مهاجرین، بیماران سرطانی، در همه سطوح پیشگیری
 2. مدیریت بلایا، حوادث و  بحران، و ارتقا سلامت افراد جامعه (فرد، خانواده و جامعه) در موقعیت های بحرانی به طور مثال بحران پاندمی کووید 19- و پیشگیری از عوارض جسمی، روانی و اجتماعی بحران ها در خانواده ها و گروه های اسیب پذیر
 3.  مداخلات توانمند سازی پرستاران، دانشجویان واساتید برای ارائه مراقبت پرستاری  کل نگر و جامعه محور (مراقبت فرهنگی، مراقبت معنوی) 
 4.  انجام  مداخلات مذهبی/ معنوی بر  شیوه زندگی بیماران بخصوص مبتلا به بیماری مزمن و توانمندسازی بیماران و خانواده ها انان
 5. پژوهش درآموزش جهت ارتقا توانمندی های وشایستگی های  اساسی دانشجویان  پرستاری
 6. مطالعات مداخله­ای جهت بررسی اثربخشی بهره گیری از شیوه های نوین آموزش  به دانشجویان
 7. مداخلات توانمندسازی بیماران و خانواده های انان در انواع مختلف بیماریهای مزمن و پیشگیری از عود بیماریهای مزمن جسمی و روانی شایع و ارائه طرح­های مراقبت از بیماران در جامعهآموزش سبک زندگی سالم  و رفتارهای  ارتقا دهنده بویژه آموزش پیشگیری از  رفتارهای پرخطر (سوءرفتار، سوء مصرف مواد و رفتارهای جنسی) در دوره نوجوانی
 8. مداخلات توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مهارتهای زندگی و سبک زندگی سالم

 

اولویت های پژوهشی گروه روانپرستاری

 

شناسایی اولویتهای پژوهشی حوزه سلامت روان، چالشهای حرفه ای و بین بخشی و نیازهای مددجویان

 1. ارزیابی و  ارتقاء سلامت روان  در گروههای آسیب پذیر(کودکان کار، زنان آسیب دیده، زندانیان، مددجویان مبتلا به ایدز و ....
 2. روانسنجی ابزارهای مرتبط با سلامت روان
 3.   بررسی تاثیر مشاوره های روانشناختی بر ارتقاء توانمندی های مراقبین بیماران روان
 4. بررسی انجام مراقبت های روانشناختی بر درمان اعتیاد
 5. پژوهش های مداخله ای روانشناختی به منظور ارتقا کیفیت  مراقبتی در  بیماران با اختلالات  روانی
 6. ارزیابی وضعیت موجود سلامت روان  اجتماعی در جامعه و گروه های آسیب پذیر
 7.  آموزش مهارت های زندگی در دانشجویان پرستاری و پرستاران بخش های مختلف
 8. پژوهش های مرتبط  با پیشگیری از سوء مصرف مواد در  مدارس و -------
 9. پژوهش های مرتبط با درمان های غیر دارویی در بخش های روانپزشکی و سایر بخش ها

 

اولویت های پژوهشی گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 

 1. ارتقا مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه
 2. استفاده از شیوه های طب مکمل و جایگزین در مراقبت از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و خانواده های آن ها
 3. استفاده از شیوه های طب مکمل و جایگزین در بهبود شرایط روحی و روانی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه
 4. استفاده از شیوه های مختلف طب تسکینی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و خانواده های آن ها
 5. توانمندسازی خانواده جهت مراقبت از بیمار در منزل
 6. ارتقا خدمات تخصصی توانبخشی جهت بیماران ترخیص شده از بخش های مراقبت های ویژه
 7. پژوهش های جامعه محور

 

اولویت های پژوهشی گروه پرستاری داخلی و جراحی

 

 1.  ارائه راهکارهایی جهت بکارگیری الگوهای نوین تدریس
 2. ارائه راهکارهایی جهت رفع گسست تئوری از بالین 
 3. تاثیر آموزش بالینی در ارتقاء کیفیت خدمات بالینی
 4. نقش مدیران پرستاری در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری
 5. راهکارهایی جهت کنترل درد به روش های غیر دارویی
 6. راهکارهای افزایش کیفیت زندگی سالمندان
 7. راهکارهای افزایش کیفیت مراقبتی در بیماران با مشکلات داخلی و جراحی
 8. پرستاری و خانواده بیماران
 9. استفاده از طب تسکینی در ارائه خدمت به بیماران با مشکلات داخلی و جراحی
 10.  ارتقاء هویت حرفه ای پرستاری
 11.  نقش آموزش در پیشگیری و ارتقاء سلامت در بیماران مبتلا به بیماریهای نوپدید
 12.  کاربرد نظریه های پرستاری با هدف ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

 

اولویت های پژوهشی گروه پرستاری  کودکان و مراقبت ویژه نوزادان

 

 1. طراحی دستورالعمل و گاید لاین های مراقبتی و بسته های خدمتی مورد نیاز برای ارائه مراقبت استاندارد برای نوزادان و کودکان بستری در بیمارستان
 2. ارتقاء کیفیت مراقبت خانواده محور در بخش های کودکان و ویژه نوزادان
 3. طراحی نرم افزار های اموزشی در زمینه مراقبت تکاملی ،مراقبت خانواده محور و شیردهی به نوزادان برای پرستاران بخش های مربوطه و خانواده های انها
 4. ارتقاء پاسخ گوئی اجتماعی دانشجویان گروه ویژه  نوزادان در ارائه مراقبت های پرستاری
 5. ارتقاء کیفیت ارتباط درمانی با کودک و خانواده
 6. نظریه پردازی و فلسفه پردازی در پرستاری کودکان
 7. تفکر انتقادی و قضاوت بالینی و رویکردهای کارتیمی در مراقبت از کودک و نوزاد
 8. مدیریت و سیاست گذاری در زمینه ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان جامعه
 9. نوآوری در مراقبت از کودک بیمار و کاربرد تکنیک های خلاق از جمله هنر درمانی ، بازی درمانی و فلسفه پردازی
 10. نقش های مختلف پرستاری کودکان در جامعه : پیشگیری ، غربالگری ، ارتقاء سالمت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی به ویژه در کودکان آسیب پذیر مانند کودکان کار و خبابانی و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست پیشگیری و اصلاح رفتار های پر خطر در کودکان و نوجوانان
 11. تبیین روش های خلاق و اثر گذار در آموزش دروس عملی و نظری گروه پرستاری کودکان و مراقبت ویژه نوزادان
 12. تبیین راهکار های پیشگیری از عوارض جسمی و روانی ناشی از زندگی مدرن و مجازی ) کامپیوتر – موبایل – شبکه های مجازی ... ( در کودکان و نوجوانان  
 13. توسعه راهکارهای ارائه خدمات پرستاری در منزل
 14. ارائه بسته های خودمراقبتی در بیماری های منتخب با تاکید بر بیماریهای مزمن
 15. ارتقاء سواد سلامت کودکان و نوجوانان و خانواده ها
 16. اصلاح سبک زندگی کودکان و نوجوانان
 17. توسعه اجرای اجزاء NIDCAP و مراقبت تکاملی و معنوی در بخش های نوزادان
 18. تعیین توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در کودکان زیر 5 سال به تفکیک علت در استان کرمان
 19. بررسی تغذیه انحصاری با شیرمادر در شیرخواران زیر یکسال
 20. بررسی توزیع فراوانی انواع اختلالات تکاملی در کودکان زیر 5 سال
 21. بررسی اختلالات تکاملی در کودکان در بدو ورود به مدرسه با استفاده از پرسشنامه غربالگری ASQ
 22. تعیین توزیع فراوانی مشکلات  شنوایی در نوزادان با توجه به غربالگری شنوایی
 23. بررسی شیوع وزن تولد زیر 2500 و ROP   در نوزادان متولد شده در استان کرمان
 24. بررسی توزیع فراوانی عوامل قابل پیشگیری در خصوص سوانح و حوادث در کودکان زیر 5 سال
 25. بررسی شیوع مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در اثر حوادث عمدی و غیر عمدی در استان کرمان
 26. بررسی ارتباط مرگ کودکان با نقاط حادثه خیز داخل و خارج از منزل برای کودکان زیر 5 سال
 27. ارزشیابی برنامه جامعه ایمن در کودکان
 28. بررسی رابطه میزان رضایتمندی مراجعین بیمارستان های دوستدار کودک با نتایج بیمارستانهای مذکور
 29. بررسی تاثیر بسته خدمتی جدید گروه سنی کودکان در بهبود شاخص های فرایند، زیر ساخت و پی آمد
 30. بررسی تأثیر نرم افزار های  آموزش شیردهی در مراکز درمانی بر کاهش مصرف شیر خشک و تداوم شیردهی
 31. بررسی تأثیر زمان شروع تماس پوستی و طول مدت تماس با موفقیت در تداوم شیردهی
 32. بررسی موانع و ارائه راهکار در خصوص اجرای صحیح بسته خدمتی نوزاد سالم در مراکز درمانی
 33. بررسی موانع و ارائه راهکار در خصوص ارتقاء مهارت ماماها  و پرستاران در احیای موفق مادر و نوزاد
 34. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با ایجاد عوارض شدید در بارداری و زایمان
 35. مقایسه اثر بخشی ضد دردهای اوپیوئیدی و NSAID  در بیماران بستری
 36. بررسی میزان آگاهی پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن