۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

 

 

این دانشکده در سال ۱۳۴۱ توسط اداره کل بهداری استان کرمان با پذیرش ۱۸ دانشجو در مقطع معادل کارشناسی پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود و اولین گروه در سال ۱۳۴۴ فارغ التحصیل شدند. ازسال ۱۳۶۱ با تغییر نام آموزشگاه به مجتمع آموزشی و پژوهشی، با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته های پرستاری، مامایی و هوشبری، اتاق عمل، بهداشت رادیولوژی و دوره یک ساله بهیاری فعالیت نمود. ازسال۱۳۶۲ با تغییر نام مجتمع آموزشی، پژوهشی به دانشکده پرستاری ومامایی رازی به کار خود ادامه داد و از سال ۱۳۶۴ پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری و از سال ۱۳۶۵ کارشناسی ناپیوسته مامایی آغاز شد و سایر رشته های مرتبط از سال ۱۳۶۵ به دانشکده پزشکی انتقال یافتند. همچنین در این دانشکده در سال 1385 پذیرش دانشجویان رشته فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی انجام گرفت و پس از آن این رشته به دانشکده سیرجان منتقل یافت. از سال 1401 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی این رشته شروع و تاکنون ادامه یافته است.

مشخصات کنونی : دانشکده پرستاری و مامایی از بهمن ماه سال ۱۳۸۳ در ساختمان جدید واقع در پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مستقر گردیده است.