۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

فعالیتهای اساسی اعضای هیئت علمی (طبق ماده 10 آ یین نامه استخدامی)

 

 • آموزشی (نظری و عملی)

 • پژوهشی

 • توسعه فردی

 • فعالیت­های اجرایی و مدیریتی

 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی، تخصصی و ارتقاء سلامت

 • فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه

 • فعالیت­های فرهنگی

 

وظایف  گروه پرستاری سلامت جامعه

 •  تربیت دانش آموختگان متخصص و واجد صلاحیت حرفه ای در ارائه ی خدمات  جامعه محور و سلامت محور موثر، پاسخگو و کارآمد

 • ایجاد و توسعه ی فرهنگ اخلاقی و حرفه ای در گروه و فراگیران

 • توسعه ی شایستگی ها فراگیران و اعضا گروه در حوزه های تخصصی و توسعه ی شبکه های ارتباطی درون و بین حرفه ای  و بین المللی

 • توسعه ی  پژوهش های سلامت محور و جامعه نگر  در سطح ملی و بین المللی  با تاکید بر ترجمان دانش

 • مشارکت در برنامه های توانمندسازی جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر برای ارتقا سبک زندگی سالم

 •  تقویت دیدگاه نسل سومی و چهارمی با رویکرد ایجاد دپارتمان خالق و کارآفرین با عاملیت تغییر در گروه

 

توانمندی های گروه پرستاری سلامت جامعه

 • تناسب در ترکیب  اعضای هیئت علمی گروه بر اساس دانش، تجربه و حوزه ی تخصص

 •  سابقه و تجربه­ی فعالیت های مدیریتی و بالینی در اعضای گروه

 •  وجود پتانسیل توسعه­ی تعاملات بین رشته ای و  بین المللی در گروه

 • گرایش اعضای گروه به تداوم آموزش در حوزه های یادگیری الکترونیکی و مجازی و استفاده از رویکردهای نوین تدریس

 •  توانمندی انجام پژوهش ها جامعه نگر و سلامت محور به ویژه در حوزه گروه های آسیب پذیر در سطح ملی و بین المللی

 

شرح وظایف مدیر گروه

 • تنظیم برنامه های آموزش نظری و بالینی هر نیمسال

 • نظارت بر فرایند اموزش نظری و عملی  در طول ترم و هما هنگی های لازم

 • بازدید از بخشهای بالینی و گزارش آن به معاونت آموزشی دانشکده

 • هماهنگی در برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشكده و پیگیری موارد

 • هماهنگی با بیمارستانها یا دیگر گروه های دانشكده و سایر دانشكده ها جهت پیشگیری از تداخل برنامه های آموزش بالینی

 • بررسی و بازنگری آرایش دروس بر اساس تغییر سر فصل ها و برنامه بخش ها

 • هماهنگی با سایر دانشكده ها یا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نیاز دانشكده در هر نیمسال

 • همکاری دربرنامه ریزی و تنظیم برنامه های امتحانات میان ترم و پایان ترم

 • كنترل، توزیع و تعدیل مناسب و عادلانه واحدها برنامه های آموزشی بین اعضا گروه

 • تهیه و تنظیم کارنامه فعالیت های اعضای گروه و ارائه به معاونت آموزشی

 • گزارش اضافه كار مربیان غیر هیئت علمی و بررسی عملکرد انها

 • شركت فعال در جلسات مختلف  آموزشی، پژوهشی، ارزیابی دورنی، برنامه ریزی راهبردی، جذب هیئت علمی و...

 • همكاری و مشاركت برگزاری جلسات معارفه با دانش جویان جدید الورود و هم اندیشی با دانشجویان مقطع  دکتری،  ارشد، کارشناسی و دانش آموختگان

 • بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان مهمانی و انتقالی و هماهنگی ثبت نام آنان

 • مشاوره  به دانشجویان در حذف و اضافه  کردن واحدها و  بررسی واحد های دانشجویان انتقالی

 • رسیدگی به شكایات و مشكلات آموزشی دانشجویان و مربیان و تلاش در جهت حل آن

 • پیشنهاد کارگاه ها و دوره های باز آموزی و شرکت در راه اندازی آنها

 • مدیریت فعالیتهای پژوهش گروه و سوق دادن فعالیت های پژوهشی گروه به سمت اولویت های پژوهشی

 • فعالیت در رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی گروه

 • برگزاری جلسات مستمر گروه مانند دفاع از عنوان، پروپوزال، گزارشات شش ماهه دانشجویان ارشد، هم اندیشی با دانشجویان و دانش آموختگان

 • ارتباط با دانشگاههای داخل و خارج کشور برای تبادلات اطلاعات و تلاش در جهت جذب دانشجو از دانشگاه های خارجی در راستای بین المللی سازی دانشکده

 • فعالیت در جذب نیروی انسانی مورد نیاز و در  جهت ارتقاء گروه

 •  ارزشیابی اساتید و  مربیان آموزشی در پایان سال

 • امضای مرخصی های  اعضای گروه

 

آخرین دستاوردهای ملی

نمونه های از اسناد بالادستی ملی

 

 

نام سند

 

لینک دسترسی

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

نقشه سلامت

شاخصهای سیمای سلامت

سند راهبردی توسعه استان

سیاست های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب

سیاست های کلی جمعیت

احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

کتاب راهی به سوی توسعه سالم استان

برنامه پنجم توسعه

اهداف کلی و کمی بخش سلامت در ششمین برنامه توسعه کشور 

سند چشم انداز بیست ساله

نقشه جامع علمی کشور

نقشه تحول نظام سلامت

قانون برنامه ششم کشور

اولویتهای وزارت بهداشت و درمان برای اطلاع رسانی 

بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

الزام رعایت اصول و قواعد اخلاق در پژوهش 

نقشه جامع پرستاری در افق 1404

سند سیاست ها و خدمات جامع پرستاری در کشور

 

 دستاورد های ملی گروه سلامت جامعه

 

نام سند

لینک دسترسی

انجام طرح های پژوهشی اثر بخش در حوزه سلامت جامعه

 

ارسال پیشنهادات در حوزه تغییر کوریکولوم پرستاری سلامت جامعه در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

صورت جلسات گروه و نامه های ارسالی به شورای برنامه ریزی وزارت بهداشت

تلاش در ارتقاء توانمندی‌ ها و  مهارت های حرفه‌‌ای فراگیران در سطح علمی و بالینی

گزارش بازدید و صورت جلسات گروه

برگزاری کارگاههای آموزشی مانند پرستاری مبتنی بر شواهد، مقاله نویسی و سابمیت مقاله، روش تحقیق، منبع نویسی، ثبت مداخلات کارآزمایی بالینی

 

دستاوردهای فراملی

نمونه های از شواهد موجود

نام سند

لینک دسترسی

سند راهبردی سازی سلامت عمومی در قرن 21

World Health Organization. Strategizing national health in the 21st century:

a handbook. World Health Organization; 2016.

بیانیه مونیخ

 URGE W. Munich Declaration Nurses and midwives: a force for health. Intensive and Critical Care Nursing. 2000;16:207-8.

سند تقویت پرستاری و مامایی در خاورمیانه تا 2025

World Health Organization. Strengthening nursing and midwifery in the Eastern Mediterranean Region: a framework for action 2016-2025. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2016

توسعه نقش پرستای سلامت جامعه در پوشش بهداشت همگانی  )سند سازمان جهانی بهداشت(

Enhancing the role of community health nursing for universal health coverage

سند شبیه سازی در پرستاری و مامایی )سازمان جهانی بهداشت(

Martins J, Baptista R, Coutinho V, Fernandes M, Fernandes A. Simulation in nursing and midwifery education. Copenhagen: WHO. 2018

 

 

آخرین دستاوردهای فراملی گروه سلامت جامعه

 

نام سند

لینک دسترسی

ارتقای توانمندی گروه جهت جذب دانشجوی بین الملل

برگزاری و شرکت در کلاسهای ارتقای توانمندی زبان انگلیسی

برگزاری وبینار های بین المللی در حوزه پیشگیری  و سلامت

برنامه ریزی جهت برگزاری وبینارها به زبان انگلیسی با مشارکت دانشگاههای داخلی و خارجی

 

 

مشارکت کنندگان در تدوین سند مجموعه رسالت و اهداف:

 

اعضا گروه: دکتر زهره خشنود (مدیرگروه)، دکتر صدیقه خدابنده، دکتر جمیله فرخ زادیان ، خانم گلناز فروغ عامری و خانم رضوان علیمیرزایی

نمایندگانی از دانشجویان  کارشناسی و کارشناس ارشد  پرستاری سلامت جامعه

نمایندگانی از دانش آموختگان کارشناسی و کارشناس ارشد  پرستاری سلامت جامعه