۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

جایگاه شغلی دانش آموختگان رشته پرستاری سلامت جامعه

دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 • دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزشی

 • مراکز / پایگاه های جامع سلامت

 • مراکز توانبخشی، نگهداری افراد کم توان ( ذهنی و جسمی)

 • مراکز مراقبت در منزل

 • مراکز ارائه دهنده مراقبت تسکینی مبتنی بر جامعه

 • مراکز پیشگیری از بیماریهای رفتاری

 •  مراکز بهداشتی در زندان ها و کانون های اصلاح وتربیت

 • مراکز بهداشت کار در صنایع

 • مراکز باز پروری و ترک اعتیاد

 • مراکز تحقیقات، پژوهشکده ها، شرکت های دانش بنیان

 • مراکز سالمندی، سرای سالمندان

 

نقش های دانش آموختگان در جامعه

دانش آموختگان این رشته در نقش های زیر در جامعه انجام وظیفه خواهند کرد:

 • پیشگیری

 • مراقبتی

 • آموزشی

 • پژوهشی

 • مشاوره ای

 • حمایتی

 • مدیریتی

 • مولد (کارآفرین )

 

توانمندی و مهارت های مورد انتظار برای دانش آموختگان رشته پرستاری سلامت جامعه(Expected Competencies)

الف : توانمندی های پایه مورد انتظار :(General Competencies )

 • توانمندیهای عمومی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از :
 • مهارت های ارتباطی – تعامل
 • آموزش
 • پژوهش و نگارش مقالات علمی
 • تفکر نقادانه و مهارت های حل مسئله
 • مهارت های مدیریت ( سیاستگذاری – برنامه ریزی – سازماندهی –پایش –نظارت وکنترل- ارزشیابی) مبتنی بر شواهد
 • حرفه ای گری (professionalism)

ب : جدول تطبیقی وظایف حرفه ای و توانمندی های اختصاصی مورد انتظار دانش آموختگان:

 

توانمندی های اختصاصی

 • شرح وظایف حرفه ای

پیشگیری

 • مشارکت در برنامه های ارتقای سلامت آحاد جامعه

 • مشارکت در برنامه های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

 • همکاری در بررسی و تحلیل وضعیت سلامت، تشخیص مشکلات سلامت در سطح جامعه و ارائه گزارش به مسئولین

 • ارزیابی نتایج حاصل از مراقبت های اولیه بهداشتی

 •  ارزیابی سلامت و اطلاع رسانی / موردیابی

 • غربالگری و نظارت برای بیماری های واگیر- مانند سل،HIV، تب خونریزی دهنده دنگ (DHF)، آنفولانزا و بیماری های غیر واگیر مانند فشارخون بالا، دیابت شیرین، و بیماری های قلبی عروقی

 • توانمندسازی و ظرفیت سازی موسسات اجتماعی/سازمانها، گروه ها و شبکه ها برای تشویق و ترغیب جامعه برای اقدامات مشترک در زمینه بهداشت فیزیکی، ایمنی مواد غذایی، محیط های کاری سالم، ایمنی جاده ها، و پرورش روابط اجتماعی و فعالیت ها در میان افراد جامعه

مراقبتی

 • مراقبت ضروری از خانواده آسیب پذیر

 • مراقبت خانواده محور

 •  تشویق و ترغیب و جلب مشارکت جامعه جهت اجرای برنامه های بهداشتی

 • مداخلات بهداشتی جامعه

آموزشی

 • توانمندسازی و آموزش فردی، خانواده و جامعه بر مبنای سطوح پیشگیری بر اساس نیازها

 • آموزش گروه آسیب پذیر در پیشگیری از بروز عوارض و اختلالات جسمی، روانی و اجتماعی

 • مشارکت و همکاری در امر آموزش دانشجویان دوره های کارشناسی و کارکنان نظام سلامت در عرصه های ارائه خدمات سلامت

 • تهیه محتوای، مطالب و متون آموزشی بر مبنای مشکلات رایج و بیماری های شایع در کشور یا شهر محل زندگی

 • آموزش رفتارهای بهداشتی از جمله تغذیه، فعالیت بدنی، مراقبت از خود و غیره

پژوهشی

 • همکاری و مشارکت در انجام و توسعه پژوهش های سلامت محور و مبتنی بر جمعیت در نظام سلامت در رشته پرستاری جامعه

 • پیشنهاد و اجرای طرح های بنیادی و کاربردی

 • انجام پژوهش در راستای پرستاری سلامت جامعه

 • انتشار، انتقال دانش و بکارگیری نتایج تحقیقات در جهت توسعه و ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، توانبخشی و مراقبت های پرستاری در جامعه

مشاوره ای

 • مشاوره سلامت محور به فرد، خانواده، گروه وجامعه

 • ارتقاء توانمندی مراقبان غیر رسمی افراد مبتلا به بیماری های مزمن، معلولیت ها و کسانی که در خانواده و جامعه در خانه در بستر هستند.

 • مشارکت در سیاستگذاری های پرستاری در نظام سلامت و جامعه

 • مشارکت و همکاری در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های تامین سلامت جامعه، با تاکید برخدمات پرستاری

 • همکاری در مدیریت بحران های اجتماعی و بلایای طبیعی در زمینه پرستاری

 • همکاری در برنامه های تحول نظام سلامت و تدوین راهنماهای بالینی

 • مشارکت فعال در تصمیم گیری و سیاستگذاری های بخش سلامت

حمایتی

 • ارائه خدمات پرستاری به گروه های هدف دارای اولویت نظیر زنان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، افراد ناتوان و بیمار در جامعه

 • ارائه مراقبت های پرستاری در مراکز بهداشتی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

 • پیشگیری وضعیت سلامت مددجو و خانواده با انجام بازدید و ارائه مراقبت های پرستاری و آموزش های ضروری در منزل و ارجاع در صورت لزوم

 • ارائه مراقبت های فوری پرستاری به آسیب دیدگان در صحنه هایی که دچار سوانح و بلایا شده اند

 • جلب مشارکت مددجو و خانواده در کلیه تصمیم گیری های مرتبط با سلامت جامعه

 • مشارکت و همکاری با سایر اعضای گروه سلامت در ارائه خدمات سلامتی

 • مشارکت با نهادهای اجتماعی جهت ارائه خدمات به گروه های محروم و فاقد دسترسی به خدمات پرستاری

 • حمایت عاطفی، جسمی، روانی و  مراقبت معنوی مددجو

 • حمایت حقوق قانونی و انسانی مددجو

مدیریتی

 • بکارگیری تفکر انتقادی

 • بکارگیری حساسیت فرهنگی

 • استفاده از فرآیند گروهی

 • رهبری

 • مذاکره

 • مشاوره

 • توسعه ابزارها ودستورالعمل های جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها

 • یادگیری تجربی از طریق عمل

مولد (کارآفرین)

 • مشارکت در راه اندازی مراکز جامع خدمات سلامت

 • راه اندازی استارآپ های مرتبط با خدمات پیشگیری در سطح جامعه