۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

کارآموزی بیماری های روان

بهداشت روان1 (کارشناسی 1401)

 

 

 

یکشنبه

 

کارآموزی بیماری های روان

 

 

 

 

دوشنبه

 

کارآموزی بیماری های روان

 

 

 

 

سه شنبه

 

مشاوره پژوهشی

فارماکولوژی (ارشد 1402)

 

اختلالات روانی بزرگسالان

(ارشد 1402)

 

چهارشنبه

 

اختلالات روانی بزرگسالان

(ارشد 1402)

مشاوره دانشجویی

 

اختلالات روانی بزرگسالان

(ارشد 1402)

 

پنجشنبه