۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

اولویت های پژوهشی

 

در پژوهش های گروه پرستاری مراقبت های ویژه حوزه های زیر مد نظر قرار خواهد گرفت:

 

 1. ارتباط با صنعت

 2. کارآفرینی، رشد و فناوری

 3. هم گرایی علوم

 4. آینده نگاری

 5. پژوهش های جامعه نگر

 

پژوهش در این حوزه ها با اهداف زیر انجام خواهد شد:

 

 1. بهبود کیفیت مراقبت و ایمنی در بیماران بدحال بستری (مانند طراحی و اجرای پروتکل، گایدلاین و بسته های مراقبتی و ...)

 2. تولید دانش مبتنی بر شواهد جهت مراقبت از بیماران بدحال (مانند مطالعات کارآزمایی بالینی و ..)

 3. بازتوانی و پیشگیری از عوارض در بیمار بدحال و خانواده (مانند پژوهش در رابطه با مراقبت در منزل، مراکز بازتوانی و .. )

 4. ارتقا فناوری اطلاعات در آموزش و بالین (مانند طراحی و اجرای نرم افزار و ..)

 5. ارتقا صلاحیت دانشجویان، پرستاران و مدرسین جهت مراقبت از بیمار بدحال (مانند طراحی و اجرای بسته آموزشی و ..)

 6. بهبود شرایط محیط کار پرستاران مراقبت کننده از بیمار بدحال (مانند پژوهش در مورد فرسودگی شغلی، تنش اخلاقی و .. )

 7. ارتقا فرهنگ، اخلاق و معنویت در مراقبت از بیماران بدحال (مانند پژوهش در مورد مراقبت فرهنگی، سلامت معنوی و ...)

 8. بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات، بیماری ها و عوارض مراقبت و درمان در بیماران بدحال (مانند مطالعات کوهورت، مورد شاهد و .. )

 9. ارتقا اقتصاد سلامت در بیماران بدحال (مانند هزینه اثربخشی مراقبت ها و ..)

 10. طراحی و ساخت تجهیزات جهت مراقبت از بیماران بدحال