۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

رسالت و اهداف گروه

فلسفه (ارزش ها و باورها)

 

در رشته پرستاری مراقبت های ویژه بر ارزش های زیر تاکید می شود:

 

 • انسان به عنوان جانشین خدا دارای کرامت، قداست، حرمت و منزلت والایی بوده و از حقوق همه جانبه حتی در شرایط حاد بیماری برخوردار است.

 • اعتقاد به مرجعیت علمی و تلاش در جهت دستیابی به بالاترین کیفیت مراقبتی مبتنی بر دانش و خردورزی در پرستاری مراقبت های ویژه از ارزش های نهادینه در پرستاری است.

 • حق دریافت خدمات با کیفیت مراقبت های ویژه، دریافت آموزش های لازم و مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به مراقبت های پرستاری و درمان های پزشکی در بخش های مراقبت ویژه از حقوق اصلی مددجو است.

 • پرستار از سویی با سلامت انسان به عنوان مددجوی چندبعدی با همه ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی سر و کار دارد و از سویی دیگر بر اساس نظام ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه، ملزم به رعایت حقوق انسان ها و برقراری عدالت اجتماعی است. پرستار باید از طریق خدمت رسانی مناسب پرستاری و انجام مراقبت های پرستاری به بیماران بدحال در تحقق ارزش ها و باورهای فوق تلاش نماید.

 

 درونما (چشم انداز)

 

رشته گروه پرستاری مراقبت های ویژه در 10 سال آینده (از سال 1398)، با کاربست استانداردهای جهانی، افزایش به کار گیری تدابیر مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در مراقبت های ویژه پرستاری و به حداقل رساندن مرگ و میر بیماران بدحال به سطح مراقبتی کشورهای برتر منطقه، دست خواهد یافت.

 

رسالت (ماموریت)

 

رسالت گروه پرستاری مراقبت های ویژه عبارت است از تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانایی لازم جهت ارتقا و بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بدحال و نیازمند به مراقبت های ویژه که منتج به کاهش مرگ و میر و عوارض این بیماران می شود. در این راستا، دانش آموختگان این رشته می توانند مشاوره های لازم را به مدیران و سیاست گذارن نظام سلامت، در راستای رفع نیازها و مشکلات بیماران بستری در این بخش ها و ارتقا کیفیت مراقبت های پرستاری بنمایند.

 

اهداف کلی

 

هدف کلی گروه پرستاری مراقبت های ویژه، تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش، نگرش و عملکرد لازم و توانایی ها و فرا توانایی های لازم (رفتار حرفه ای، مهارت های ارتباطی، فناوری اطلاعات، خود آموزی مادام العمر، پژوهش، مدیریت و ارتقا کیفیت، نقد خلاقانه و حل مسئله در شایط بحرانی) جهت ارتقا کیفیت مراقبت از بیماران بدحال و نیازمند مراقبت ویژه باشند.

 

اهداف ویژه

 

گروه پرستاری مراقبت های ویژه دارای اهداف مراقبتی، آموزشی، پژوهشی، حمایتی، مشاوره های و مدیریتی می باشد.

 

توسعه در حوزه آموزش

 

 • تشویق و توانمندسازی اعضا گروه جهت استفاده از روش های آموزش و فناوری نوین

 • تشویق و توانمندسازی اعضا گروه جهت روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت در زمینه مراقبت های ویژه پرستاری

 • تشویق و توانمند سازی اعضا گروه جهت مشارکت فعال در آموزش مداوم کارکنان شاغل در بخش های مراقبت های ویژه

 • تشویق و توانمندسازی اعضا گروه جهت مشارکت فعال در آموزش پاسخگو به بیمار و خانواده در بخش های مراقبت های ویژه

 • حرکت از اموزش دیسپلین محور  به سمت اموزش بین رشته ای

 • مشارکت فراگیران تحصیلات تکمیلی در فعالیت های مختلف آموزشی گروه جهت کسب توانمندی های اختصاصی و عمومی متناسب با رشته

 • در نظر گرفتن اسناد بالادستی در زمینه توسعه در حوزه آموزش

 

توسعه در حوزه پژوهش

 

 • توسعه کمی و کیفی پژوهش ها در راستای اولویت های پژوهشی تدوین شده در گروه پرستاری مراقبت ویژه

 • طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود در بخش های مراقبت های ویژه

 • تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت از بیماران بدحال

 • انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائه شواهد قابل تعمیم به کل کشور

 • ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه ی مراقبت های بیماران بدحال

 • در نظر گرفتن آخرین آیین نامه ها و شیوه نامه ها در زمینه توسعه در حوزه پژوهش

 

توسعه در حوزه بالین

 

 • تربیت دانش آموختگان جهت ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای مداخلات لازم پرستاری جهت بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه

 • ارتباط مستمر با بالین جهت آگاهی از چالش های موجود  در بالین

 • در نظر گرفتن چالش های رایج در بالین در اولویت های پژوهشی

 • ارائه برنامه های آموزشی در راستای برطرف شدن چالش های رایج در بالین

 • تلاش در راستای استقرار موثر و کارآمد اعضای گروه در بالین

 • در نظر گرفتن آخرین دستورالعمل های بین المللی و ملی در زمینه توسعه در حوزه بالین

 

توسعه در حوزه مدیریت

 

 • برگزاری جلسات منظم با اعضا گروه، دانشجویان و دانش آموختگان جهت بررسی و تحلیل چالش های موجود و تلاش در جهت رفع آن ها

 • برقراری و حفظ ارتباط سازنده با سایر گروه های آموزشی و دانشکده ها در راستای همگرایی علوم

 • برقراری ارتباطات و اشتراک دانش به صورت فراملی

 • برقراری ارتباط موثر و سازنده با بالین جهت ارتقا عوامل موثر بر مراقبت پرستاری