۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1402-1401 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16 16-18

 

شنبه

 

كارآموزي 

 

 
 

 

یکشنبه

 

كارآموزي 

 

 

 

 

دوشنبه

 

كارآموزي 

 

   

 

سه شنبه

 

کارورزی  

 

 

 

 

چهارشنبه

 

کارورزی