۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

چک لیست  اجرا و تضمین کیفیت برگزاری دوره ها       

فرآیند نظارت بر اجرای برنامه درسی

فرم نظرسنجی پایان ترم در مورد برنامه آموزشی

فرم نظرسنجی از اعضا هیات علمی در مورد تجهیزات و امکانات

فرم نظرسنجی دانشجویان در مورد تجهیزات و امکانات

ارزيابي عرصه هاي آموزش باليني از نظر كليه مدرسان دانشكده پرستاري

ارزیابی محیط آموزش بالینی (کارآموزی 2

شیوه نامه اجرا یی مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اموز ش مقاطع پایین تر

شیوه نامه اجرای برنامه اموزشی مصوب برای تمام مقاطع و گروه ها

شیوه نامه اجرای برنامه آموزشی مصوب دروس رشته کارشناسی ارشد پرستاری  داخلی جراحی مصوب 11

شیوه نامه فرایند نظارت بر اجرای برنامه آموزشی

فرایند  تدوین گواهی تدریس برای اساتید مدعو

فرآیند بارگزاری طرح درس در ماد و ارزیابی آن

فرایند برنامه ریزی دروس در مقطع تحصیلات تکمیلی - Copy

فرایند برنامه ریزی دروس در مقطع کارشناسی

فرایند برنامه ریزی کلاس های جبرانی

فرایند تخصیص کلاس به انجمن ها

فرآیند دستیابی به توانمندیهای اختصاصی و عمومی فراگیران

فرم ارزیابی طرح درس