۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

چک لیست توسعه آموزش مجازی       

شیوه نامه فرایند جذب هیئت علمی

فرم رضایت مندی اعضای هیات علمی از توزیع عادلانه