۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

جدول ملاک امکانات مالی مورد نیاز گروه      

چک لیست امکانات لازم آموزش سلامت از راه دور

چک لیست امکانات

چک لیست موارد موجود در سایت گروه 6

سیمای کالبدی