۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 الویت های پژوهشی پرستاری به تفکیک رشته ها 

 

اولویت های پژوهشی رشته پرستاری سلامت جامعه

 

 • مداخلات ارتقا سلامت افراد جامعه (فرد، خانواده و جامعه) به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان، زنان باردار، زنان مراکز گذری، زندانیان و کودکان کار و خیابانی، مهاجرین، بیماران سرطانی، در همه سطوح پیشگیری

 • مدیریت بلایا، حوادث و  بحران، و ارتقا سلامت افراد جامعه (فرد، خانواده و جامعه) در موقعیت های بحرانی به طور مثال بحران پاندمی کووید 19- و پیشگیری از عوارض جسمی، روانی و اجتماعی بحران ها در خانواده ها و گروه های اسیب پذیر

 •  مداخلات توانمند سازی پرستاران، دانشجویان واساتید برای ارائه مراقبت پرستاری  کل نگر و جامعه محور (مراقبت فرهنگی، مراقبت معنوی) 

 •  انجام  مداخلات مذهبی/ معنوی بر  شیوه زندگی بیماران بخصوص مبتلا به بیماری مزمن و توانمندسازی بیماران و خانواده ها انان

 • پژوهش درآموزش جهت ارتقا توانمندی های وشایستگی های  اساسی دانشجویان  پرستاری

 • مطالعات مداخله­ای جهت بررسی اثربخشی بهره گیری از شیوه های نوین آموزش  به دانشجویان

 • مداخلات توانمندسازی بیماران و خانواده های انان در انواع مختلف بیماریهای مزمن و پیشگیری از عود بیماریهای مزمن جسمی و روانی شایع و ارائه طرح­های مراقبت از بیماران در جامعهآموزش سبک زندگی سالم  و رفتارهای  ارتقا دهنده بویژه آموزش پیشگیری از  رفتارهای پرخطر (سوءرفتار، سوء مصرف مواد و رفتارهای جنسی) در دوره نوجوانی

 • مداخلات توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مهارتهای زندگی و سبک زندگی سالم

 

اولویت های پژوهشی گروه روانپرستاری

 

شناسایی اولویتهای پژوهشی حوزه سلامت روان، چالشهای حرفه ای و بین بخشی و نیازهای مددجویان

 

 • ارزیابی و  ارتقاء سلامت روان  در گروههای آسیب پذیر(کودکان کار، زنان آسیب دیده، زندانیان، مددجویان مبتلا به ایدز و ....

 • روانسنجی ابزارهای مرتبط با سلامت روان

 •   بررسی تاثیر مشاوره های روانشناختی بر ارتقاء توانمندی های مراقبین بیماران روان

 • بررسی انجام مراقبت های روانشناختی بر درمان اعتیاد

 • پژوهش های مداخله ای روانشناختی به منظور ارتقا کیفیت  مراقبتی در  بیماران با اختلالات  روانی

 • ارزیابی وضعیت موجود سلامت روان  اجتماعی در جامعه و گروه های آسیب پذیر

 •  آموزش مهارت های زندگی در دانشجویان پرستاری و پرستاران بخش های مختلف

 • پژوهش های مرتبط  با پیشگیری از سوء مصرف مواد در  مدارس و -------

 • پژوهش های مرتبط با درمان های غیر دارویی در بخش های روانپزشکی و سایر بخش ها

 

اولویت های پژوهشی گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 

 • ارتقا مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه

 • استفاده از شیوه های طب مکمل و جایگزین در مراقبت از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و خانواده های آن ها

 • استفاده از شیوه های طب مکمل و جایگزین در بهبود شرایط روحی و روانی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

 • استفاده از شیوه های مختلف طب تسکینی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و خانواده های آن ها

 • توانمندسازی خانواده جهت مراقبت از بیمار در منزل

 • ارتقا خدمات تخصصی توانبخشی جهت بیماران ترخیص شده از بخش های مراقبت های ویژه

 • پژوهش های جامعه محور

 

اولویت های پژوهشی گروه پرستاری داخلی و جراحی

 

 •  ارائه راهکارهایی جهت بکارگیری الگوهای نوین تدریس

 • ارائه راهکارهایی جهت رفع گسست تئوری از بالین 

 • تاثیر آموزش بالینی در ارتقاء کیفیت خدمات بالینی

 • نقش مدیران پرستاری در ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

 • راهکارهایی جهت کنترل درد به روش های غیر دارویی

 • راهکارهای افزایش کیفیت زندگی سالمندان

 • راهکارهای افزایش کیفیت مراقبتی در بیماران با مشکلات داخلی و جراحی

 • پرستاری و خانواده بیماران

 • استفاده از طب تسکینی در ارائه خدمت به بیماران با مشکلات داخلی و جراحی

 •  ارتقاء هویت حرفه ای پرستاری

 •  نقش آموزش در پیشگیری و ارتقاء سلامت در بیماران مبتلا به بیماریهای نوپدید

 •  کاربرد نظریه های پرستاری با هدف ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

 

اولویت های پژوهشی گروه پرستاری کودکان و مراقبت ویژه نوزادان

 

 • طراحی دستورالعمل و گاید لاین های مراقبتی و بسته های خدمتی مورد نیاز برای ارائه مراقبت استاندارد برای نوزادان و کودکان بستری در بیمارستان

 • ارتقاء کیفیت مراقبت خانواده محور در بخش های کودکان و ویژه نوزادان

 • طراحی نرم افزار های اموزشی در زمینه مراقبت تکاملی ،مراقبت خانواده محور و شیردهی به نوزادان برای پرستاران بخش های مربوطه و خانواده های انها

 • ارتقاء پاسخ گوئی اجتماعی دانشجویان گروه ویژه  نوزادان در ارائه مراقبت های پرستاری

 • ارتقاء کیفیت ارتباط درمانی با کودک و خانواده

 • نظریه پردازی و فلسفه پردازی در پرستاری کودکان

 • تفکر انتقادی و قضاوت بالینی و رویکردهای کارتیمی در مراقبت از کودک و نوزاد

 • مدیریت و سیاست گذاری در زمینه ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان جامعه

 • نوآوری در مراقبت از کودک بیمار و کاربرد تکنیک های خلاق از جمله هنر درمانی ، بازی درمانی و فلسفه پردازی

 • نقش های مختلف پرستاری کودکان در جامعه : پیشگیری ، غربالگری ، ارتقاء سالمت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی به ویژه در کودکان آسیب پذیر مانند کودکان کار و خبابانی و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست پیشگیری و اصلاح رفتار های پر خطر در کودکان و نوجوانان

 • تبیین روش های خلاق و اثر گذار در آموزش دروس عملی و نظری گروه پرستاری کودکان و مراقبت ویژه نوزادان

 • تبیین راهکار های پیشگیری از عوارض جسمی و روانی ناشی از زندگی مدرن و مجازی ) کامپیوتر – موبایل – شبکه های مجازی ... ( در کودکان و نوجوانان  

 • توسعه راهکارهای ارائه خدمات پرستاری در منزل

 • ارائه بسته های خودمراقبتی در بیماری های منتخب با تاکید بر بیماریهای مزمن

 • ارتقاء سواد سلامت کودکان و نوجوانان و خانواده ها

 • اصلاح سبک زندگی کودکان و نوجوانان

 • توسعه اجرای اجزاء NIDCAP و مراقبت تکاملی و معنوی در بخش های نوزادان

 • تعیین توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در کودکان زیر 5 سال به تفکیک علت در استان کرمان

 • بررسی تغذیه انحصاری با شیرمادر در شیرخواران زیر یکسال

 • بررسی توزیع فراوانی انواع اختلالات تکاملی در کودکان زیر 5 سال

 • بررسی اختلالات تکاملی در کودکان در بدو ورود به مدرسه با استفاده از پرسشنامه غربالگری ASQ

 • تعیین توزیع فراوانی مشکلات  شنوایی در نوزادان با توجه به غربالگری شنوایی

 • بررسی شیوع وزن تولد زیر 2500 و ROP   در نوزادان متولد شده در استان کرمان

 • بررسی توزیع فراوانی عوامل قابل پیشگیری در خصوص سوانح و حوادث در کودکان زیر 5 سال

 • بررسی شیوع مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در اثر حوادث عمدی و غیر عمدی در استان کرمان

 • بررسی ارتباط مرگ کودکان با نقاط حادثه خیز داخل و خارج از منزل برای کودکان زیر 5 سال

 • ارزشیابی برنامه جامعه ایمن در کودکان

 • بررسی رابطه میزان رضایتمندی مراجعین بیمارستان های دوستدار کودک با نتایج بیمارستانهای مذکور

 • بررسی تاثیر بسته خدمتی جدید گروه سنی کودکان در بهبود شاخص های فرایند، زیر ساخت و پی آمد

 • بررسی تأثیر نرم افزار های  آموزش شیردهی در مراکز درمانی بر کاهش مصرف شیر خشک و تداوم شیردهی

 • بررسی تأثیر زمان شروع تماس پوستی و طول مدت تماس با موفقیت در تداوم شیردهی

 • بررسی موانع و ارائه راهکار در خصوص اجرای صحیح بسته خدمتی نوزاد سالم در مراکز درمانی

 • بررسی موانع و ارائه راهکار در خصوص ارتقاء مهارت ماماها  و پرستاران در احیای موفق مادر و نوزاد

 • بررسی شیوع و عوامل مرتبط با ایجاد عوارض شدید در بارداری و زایمان

 • مقایسه اثر بخشی ضد دردهای اوپیوئیدی و NSAID  در بیماران بستری

 • بررسی میزان آگاهی پرستاران در مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن