۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

جایگاه شغلی دانش آموختگان

 

دانش آموختگان رشته پرستاری می توانند در جایگاه های زیر به ارائه خدمات بپردازند.

 

 1. بیمارستانها،مراکز بهداشتی درمانی (شهری و روستایی)

 2. مراکز توان بخشی (دولتی- خصوصی)

 3. مراکز مراقبت های سرپایی

 4. مراکز مشاوره و خدمات پرستاری

 5. مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاه ها

 6. مراکز مراقبت های تسکینی

 7. اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی

 8. سایر عرصه های نیازمند مراقبت های پرستاری در جامعه ( پایگاه های پزشک خانواده،مدارس، منازل،کارخانجات و خانه های سلامت)

 

نقش های دانش آموختگان در جامعه :

 

پرستاران در نقش های مراقبتی -حمایتی و آموزش های – پژوهشی- مشاوره ای وظایف خود را انجام می دهند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:

دانش آموختگان این رشته در نقش مراقبتی و حمایتی بر اساس ضوابط و مقرارات جاری، راهنماها و دستورالعمل های مصوب،وظایف زیر را ایفا می نمایند.

 

نقش مراقبتی و حمایتی

 

 • برقراری ارتباط مناسب با مددجو،خانواده،پزشک معالج و سایر اعضای تیم سلامت در راستای حل مشکلات سلامت مددجویان.

 • ارتباط موثر سازمانی با واحدها و مراکزی که به نوعی در حل مشکل بیمار دخیل هستند.

 • مشارکت و همکاری با سایر اعضای گروه سلامت در ارائه خدمات به بیماران

 • التزام به رعایت و اجرای اصول اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق مددجو و خانواده

 • آماده سازی و تدارک شرایط اجرای اقدامات درمانی

 • آماده سازی جسمی و روانی بیماران جهت اقدامات درمانی تهاجمی

 • هماهنگی برای اقدامات درمانی و اجرای دستورات پزشک معالج

 • ثبت و گزارش پیامد مداخلات انجام شده مبتنی بر تشخیص های پرستاری به پزشک معالج

 • طراحی و اجرای برنامه ترخیص و پیگیری نتایج مداخلات انجام شده

 • ارائه اطلاعات لازم و هدایت مددجویان برای تصمیم گیری بهتر

 • محافظت و حمایت از مددجو و خانواده

 • مشارکت در برنامه های غربالگری نظام سلامت

 

در نقش های آموزشی - پژوهشی - مشاوره ای

 

 

 • آموزش خود مراقبتی

 • آموزش نحوه مصرف داروها،مراقبت در منزل و پیگیری درمانی

 • جستجوی شواهد علمی

 • همکاری در تدوین و اجرای طرح های پژوهشی در صورت در خواست مسئولین اموزشی

 • همکاری در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری

 • ارائه اطلاعات لازم و هدایت مددجویان برای تصمیم گیری بهتر

 

 الف: توانمندی های عمومی مورد انتظار :

 

توانمندی های کلی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از :

 

 • مهارت های ارتباطی

 • استفاده ماهرانه از وسایل موجود در بخش

 • تعامل بین بخشی

 • کار در محیط های حرفه ای

 • تفکر نقادانه

 • مهارت های حل مسئله

 • شناسایی  مشکلات فوری بر اساس نتایج آزمایشات

 • آموزش به مددجو و خانواده

 • در خواست و ارائه مشاوره حرفه ای

 • یادگیری مادام العمر

 • ثبت و ارائه گزارش

 

ب: مهارت های عملی:

 

 1. حمام بیمار در تخت (کامل – با کمک مددجو )

 2. حمام دوش و وان مددجویان حسب مورد

 3. ماساژ نقاط تحت فشار پوست (مثل Bed Sore)

 4. شستن سر در تخت

 5. مراقبت از سر آلوده

 6. مراقبت از دهان و دندان

 7. درست کردن تخت بسته و تخت باز با مددجو

 8. جابجا کردن مددجو از تخت به صندلی و برانکارد و انتقال و بالعکس

 9. وضعیت دهی (Positioning)

 10. انجام تمرینات فعال و غیر فعال در مددجویان

 11. اندازه گیری فشارخون و ثبت آن

 12. اندازه گیری تنفس و ثبت آن

 13. اندازه گیری نبض و ثبت آن

 14. اندازه گیری درجه حرارت و ثبت آن

 15. اندازه گیری درد

 16. پذیرش مددجو

 17. برنامه ریزی و اجرای عملیات ترخیص

 18. سنجش و پایش جذب و دفع مایعات و ثبت آن

 19. دادن لگن

 20. گرفتن نمونه مدفوع (ساده و کشت)

 21. دادن لوله ادراری

 22. گرفتن نمونه ادرار(ساده و کشت)

 23. انواع تنقیه

 24. مراقبت از انواع استومی

 25. گرفتن نمونه خلط

 26. انواع کمپرس سرد

 27. انواع کمپرس گرم

 28. مراقبت از بیمار ایزوله و ایزوله معکوس

 29. تغذیه از راه دهان

 30. سنداژ معده

 31. گاواژ

 32. لاواژ

 33. سوندگذاری مثانه

 34. اکسیژن درمانی(ماسک،کانولا،چادر اکسیژن)

 35. ساکشن دهان ، حلق و بینی

 36. مراقبت از تراکیاستومی و ساکشن آن

 37. مراقبت از راه عبور هوای مصنوعی و ساکشن آن (لوله ،تراشه -air way)

 38. انواع پانسمان

 39. مراقبت از درن

 40. شستشوی زخم

 41. کشیدن بخیه

 42. انواع بانداژ

 43. دارو دادن خوراکی (Oral drug administration)

 44. دارو دادن به شکل عضلانی (تزریق)

 45. دارو دادن به شکل وریدی (تزریق)

 46. دارو دادن به شکل داخل جلدی و زیرجلدی

 47. تست intradermal

 48. سرم وصل کردن و مراقبت از آن

 49. کار با پمپ انفوزیون

 50. ریختن قطره چشم،گوش ، بینی و پانسمان شستشوی جشم

 51. گذاشتن شیاف (واژینال – رکتال)

 52. مراقبت از پرینه

 53. گرفتن نمونه خون

 54. آموزش به مددجو و مراقب

 55. آماده کردن مددجو برای اتاق عمل و اتاق پروسجر

 56. پذیرش بیمار ار اتاق ریکاوری و مراقبت از مددجو بعد از عمل

 57. مراقبت از جسد

 58. شنیدن ضربان قلب جنین

 59. اندازه گیری حرکات جنین

 60. اندازه گیری قله رحم

 61. وزن کردن مادر و بررسی تغییرات وزن مادر

 62. کنترل فشارخوم مادر و بررسی تغییرات فشار خون

 63. اندازه گیری انقباضات رحم

 64. بررسی ضربان قلب جنین در مراحل زایمان و بررسی تغییرات آن

 65. مراقبت از مادر در مراحل مختلف زایمان

 66. آموزش به مادر در مراحل مختلف زایمان

 67. گزارش نویسی مبتنی بر فرآیند پرستاری

 68. اندازه گیری علائم حیاتی کودک و نوزادان

 69. تعیین میزان درد کودک

 70. دادن داروی خوراکی به کودک

 71. برقراری خط ورید محیطی

 72. تهیه سرم، تبدیل میزان و محاسبه قطرات

 73. کار با میکرو ست

 74. خونگیری از پاشنه نوزاد

 75. خون گیری محیطی

 76. دادن شیاف به کودکان

 77. ریختن قطره گوش و شستشوی گوش

 78. ریختن قطره گوش در کودکان

 79. شستشوی گوش ، شستشوی چشم

 80. سونداژ کودک (مذکر و مونث)

 81. جمع آوری ادرار کودکان با کیسه

 82. تعبیه سوند T، N.G 81 و O.G.T در کودک و نوزاد

 83. اکسیژن درمانی (کودک و نوزاد )

 84. تغذیه نوزاد با شیر دوشیده مادر یا مصنوعی

 85. کار با انکوباتور

 86. وضعیت دهی (Positioning) نوزاد و مادر در هنگام شیردهی

 87. فیزیوتراپی تنفسی

 88. ترانسفوزیون خون

 89. مراقبت از نوزاد در تعویض خون

 90. احیاء پایه نوزاد

 91. احیاء پایه کودک

 92. ساکشن باز و بسته لوله تراشه

 93. مانورهای کاربردی در آسپیراسیون جسم خارجی

 94. مهارت کنترل بیمار در حالات پرخاشگری کنترل Suicide