۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

اولویت های پژوهشی گروه داخلی جراحی

 

 1. توانمندسازی بیماران و مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به  بیماران  مزمن

 2. بررسی و ارائه راهکارهای ارتقاء آموزش پرستاری

 3. غربالگری، پیشگیری ومراقبت از بیماری های مزمن

 4. ارتقاء کیفیت مراقبت در بخش های ویژه و داخلی جراحی

 5. استفاده از فناوری های بروز  مثل  تله نرسینگ در ارتقاء سلامت

 6. مراقبت های پرستاری و باز توانی  در بیماران مبتلا به بیماری های غیر واگیر

 7. توانمند سازی مربیان و اساتید

 8. ارزیابی و بکارگیری روش های نوین آموزشی

 9. بررسی تاثیر طب مکمل در ارتقای مراقبت های پرستاری

 10. مقایسه روشهای مختلف مراقبتهای پرستاری

 11.  موارد مربوط به اخلاق در مراقبت

 12. موارد مربوط به اخلاق در پژوهش

 13. ارتقا ایمنی بیمار

 14. بررسی راهکارهای  مختلف  ارتقا سلامت خانواده بیماران

 15. طب تسکینی در مراقبت  و چالش های آن

 16. بررسی و ارائه راهکارهای ارتقاء پژوهش در  پرستاری

 17.  تعهد حرفه ای در پرستاری

 18. روش های غیر دارویی کنترل درد