۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

برنامه استراتژیک گروه داخلی جراحی 1401-1400

 

اعضای مشارکت کننده در تدوین و باز نگری برنامه استراتژیک ( SP ) گروه داخلی-جراحی سال 1400

 

دکتر تیرگری : ریاست دانشکده و عضو هیئت علمی

دکتر میرزایی : معاون آموزشی دانشکده

دکتر منگلیان : معاون پژوهشی دانشکده

دکتر باقریان : مدیر تحصیلات تکمیلی و عضو هیئت علمی

دکتر مهدی پور: مدیر گروه داخلی جراحی

دکتر سبزواری: عضو هیئت علمی

دکتر نوحی: عضو هیئت علمی

دکتر رودی : عضو هیئت علمی

خانم دیودار: کارشناس گروه

نماینده دانشجویان دکتری: خانم ابراهیمی ، خانم ضیغمی

نماینده دانشجویان ارشد: خانم غنچه پور

نماینده فارغ التحصیلان: خانم سهرابی

 

تاریخ تصویب : 1400/4/1

رسالت :

رسالت گروه پرستاری داخلی-جراحی در مقطع كارشناسي، تربيت افرادي كه قادر باشند به عنوان عضوي از تيم سلامت به ارائه خدمات مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي، مديريتي و حمايتي و توانبخشي جهت تامين، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه طبق قوانین و مقررات وزارت مطبوع بپردازند.

رسالت گروه پرستاری داخلی-جراحی در مقطع كارشناسي ارشد تربيت افرادي لايق ، متعهد و متبحر بطوري كه بتوانند بر مباني علوم پرستاري و متون علمي موجود احاطه يافته وبا آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق در علوم و کسب كارآيي و لياقت و مهارت علمي و عملي بخوبي بتوانند در هر يك از ابعاد پرستاري شامل بالین،آموزش ، پژوهش و مديريت فعاليت نموده و بدين ترتيب كمبودهاي موجود اعضاء علمي دانشگاه ها و نيروي انساني مراكز بهداشتي درمانی را تأمین نمايند.

 

دورنما

 

براساس اين برنامه آموزشي در ده سال آينده همگام با دنياي در حال تغيير فراگيرندگان اين رشته طبق استانداردهاي منطقه اي جهاني آموزشي خواهند ديد؛ دانش آموختگان اين رشته جايگاه خود را در عرصه هاي مختلف ارائه خدمات در كليه سطوح پيشگيري مشخص و تثبيت خواهند نمود؛ در سطح ملي پست ها را اشغال نموده؛ خدمات اثربخش و مقرون به صرفه در جهت اعتلاي سطح سلامت جامعه و بهبود كيفيت زندگي مددجويان ارائه خواهند داد؛ و در سطح منطقه اي و بين المللي مطرح خواهند بود. همچنین ایجاد گروهی پیشرو در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی پرستاری می باشد تا با حفظ اتکا به ارزشهای اصیل اسلام و انقلاب اسلامی  و تقویت خودباوری با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری ها و روشهای نوین آموزشی و تعداد کافی اعضای هیات علمی در راستای ارتقا سطح سالمت در حد معیارهای جهانی گام برداشته و موجبات تعالی و رشد و شکوفایی عملی دانش آموختگان را در سطح کشور و جهان فراهم نماییم، به گونه ای که در سطح کشور جزء  گروه های برتر پرستاری داخلی- جراحی باشیم.

 

اهداف کلی گروه: (به تریتب اولویت(

 

توسعه آموزش پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های نظام ارائه خدمات سلامت بر اساس نیازهای جامعه و بر طبق اسناد بالادستی

توسعه کمی و کیفی آموزش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری و مامایی

ارتقای اخلاق و تعهد حرفه ای مبتنی بر عدالت محور بر اساس ارزشهای اجتماعی

توسعه کمی و کیفی پژوهش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری و مامایی

ارتقای زیرساختهای آموزش در پرستاری و مامایی

توسعه بین المللی سازی آموزش پرستاری و مامایی

توسعه پژوهش در راستای کیفیت  مراقبت‌ها، مبتنی بر پروتکل های کشوری ادغام یافته نظام سلامت 


اهداف اختصاصی گروه: (به ترتیب اولویت(

 

 • احراز جایگاه علمی و مسئولیت اجرایی و استقرار اعضای هیات علمی مستقر در بالین گروه در مراکز آموزشی و درمانی

 • توسعه کمی و کیفی skill lab مطابق با استانداردهای بین المللی

 • تدوین برنامه هایی در جهت بهبود آموزش بالینی و تئوری

 • بازنگری و توسعۀ کیفی کلیه  برنامه های مربوط به رشته های گروه داخلی-جراحی در مقاطع مختلف

 • توسعه ی کمی و کیفی فرآیندهای طرح منتورشیپ به میزان 40 درصد پوشش دانشجویی تا پایان برنامه

 • استقرار نظام آموزش آبشاری به منظور بهره مندی از ظرفیتها و توانمندیهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بخشهای استاندارد.

 • توسعهی آموزش مجازی در سطوح مختلف و در آموزش بالین بر اساس دستورالعمل های دانشگاه

 • توسعه طرحهای تحقیقاتی غیر پایاننامهای گروه به تعداد 10 طرح در سال در طول برنامه

 

اهداف آموزشی گروه

 • توسعه آموزش پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های نظام ارائه خدمات سلامت بر اساس نیازهای جامعه و بر طبق اسناد بالادستی

 • توسعه کمی و کیفی آموزش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری و مامایی

 • استفاده از همکاری متخصصین ایرانی مقیم در خارج ازکشور و متخصصین غیر ایرانی

 • توسعه رویکردهای مجازی در ارتباطات بين المللي از جمله ويدئو كنفرانس، DLN و غيره

 • جمع آوري اطلاعات و گزارش توانمنديهای معاونت بین الملل بر اساس معیارهای تعریف شده بين المللي به حوزه روابط بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران جهت اطلاع رساني ( تهيه بوكلت، پمفلت، كتابچه به زبان انگليسي)

 

اهداف پژوهشی گروه

 

 • توسعه کمی و کیفی پژوهش در راستای کارآفرینی در بستر دانشگا ه های نسل سوم دانشکده پرستاری و مامایی

 • توسعه طرحهای تحقیقاتی غیر پایاننامهای گروه به تعداد 10 طرح در سال در طول برنامه.

 • انجام پژوهش های کیفی و کمی بر طبق اولویت های پژوهشی بین المللی ، ملی ، دانشگاهی و گروه

 • دااشتن همکاری بین المللی در پژوهش های مختلف در سطح فرا ملی و ملی

 

توانمندی های گروه

 

 • داشتن  اعضای هیات علمی قوی  با مرتبه علمی مختلف از جمله دانشیاری و استادیاری و مربیان در گروه در عرصه های مختلف آموزشی- پژوهشی و بالینی

 • دارا بودن اعضای هیئت علمی با تخصص در آموزش پزشکی

 • بهرهمندی از دانش جویان  مقاطع دکترا در جهت آموزش بالینی دانش جویان مقاطع پایین تر

 • بهره مندی از فارغ التحصیلان ارشد داخلی جراحی که سابقه بالین داشته اند در جهت آموزش بالین دانشجویان مقاطع پایین تر

 • علاقمندی و مشارکت فعال اعضای گروه در برگزاری دورههای آموزش مداوم

 

وظایف گروه

 

 • تربیت دانشجویان توانمند پرستاری  در سه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری

 • انجام پژوهش با متدولوژی های مختلف متناسب با نیازهای گروه، دانشکده، دانشگاه و جامعه

 • همکاری در انجام امور بین الملل با دانشگاه

 • کمک به ارتقای فردی تک تک اعضای گروه

 • ارائه خدمات آموزشی تخصصی به مراکز درمانی

 

توانمندی ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان )مقطع کارشناسی(

 

 • توانایی انجام مراقبت حرفه ای از بیماران بر طبق فرایند پرستاری

 • توانایی ایجاد برقراری ارتباط حرفه ای با بیماران و همکاران

 • توانایی ایجاد تعامل بین بخشی

 • حفظ اکرام بیماران و همکاران

 • توانایی داشتن تفکر نقادانه

 • توانایی داشتن مهارت های حل مسئله

 • آموزش به مددجو و خانواده

 • درخواست و ارائه مشاوره حرفه ای

 • ثبت و ارائه گزارش

 

توانمندی ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان(مقطع تحصیلات تکمیلی (

 

 • توانایی انجام مراقبت حرفه ای از بیماران بر طبق فرایند پرستاری

 • توانایی ایجاد برقراری ارتباط حرفه ای با بیماران و همکاران

 • توانایی شرکت در آموزش مقاطع پایین تر

 • توانایی انجام پژوهش های مرتبط با نیاز های جامعه

 • همکاری با گروه های اموزشی در صورت نیاز

 • توانایی ایجاد تعامل بین بخشی

 • حفظ اکرام بیماران و همکاران

 • توانایی داشتن تفکر نقادانه

 • توانایی داشتن مهارت های حل مسئله

 • آموزش به مددجو و خانواده

 • درخواست و ارائه مشاوره حرفه ای

 • انجام اقدامات تخصصی  پرستاری