۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

کارآموزی

بیمارستان

کمک های اولیه داروسازی ( عملی)

 

 

یکشنبه

 

کارآموزی

زبان

کمک های اولیه داروسازی ( عملی)

 

 

دوشنبه

 

کارآموزی

بیمارستان

مشاوره

کمک های اولیه داروسازی ( تئوری)

 

سه شنبه

 

بیمارستان / اینترنشیپ

زبان

مشاوره

 

 

چهارشنبه

 

بیمارستان / اینترنشیپ

کمیته اخلاق

(دانشکده)

مشاوره

 

 

پنجشنبه

 

بیمارستان / اینترنشیپ