۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

کارآموزی*

دانشکده

روش‌های آماری و تحقیق در اورژانس

 

یکشنبه

 

کارآموزی*

دانشکده

پراتیک مهارت‌های عملی در مراقبت‌های اورژانس

پراتیک مهارت‌های عملی در مراقبت‌های اورژانس

 

دوشنبه

 

کارآموزی*

دانشکده

کلاس مدیریت استرس و مهارت‌های ارتباطی**

کلاس مهارت‌های عملی در مراقبت‌های اورژانس

 

سه شنبه

 

کلاس مهارت‌های عملی در مراقبت‌های اورژانس**

کلاس مدیریت استرس و مهارت‌های ارتباطی

دانشکده

پراتیک تمرینی

پراتیک تمرینی

 

چهارشنبه

 

دانشکده

کلاس آشنایی با سازمان‌های امدادی

دانشکده

 

 

 

پنجشنبه

 

     

 

 

 

 * از ۱۵ مهر الی ۴ دی: اورژانس قلب بیمارستان شفا.

 ** نیمه اول ترم