۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

ک . شفا

 

اورژانس داخلی 2

 

 

یکشنبه

 

ک . شفا

   

 

 

دوشنبه

 

ک . شفا

 

عملی احیا پیشرفته

 

سه شنبه

 

مرکز مهارتی و حرفه ای دانشگاه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

مرکز مهارتی و حرفه ای دانشگاه

 

دارو شناسی اورژانس

( همکار خانم سدری )

احیا قلبی و ریوی پیشرفته

( همکار دکتر هنرمند )

 

پنجشنبه