۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت   

 

 

دکتر مه لقا دهقان

ریاست دانشکده

دکتر فیروزه میرزایی

معاون آموزشی 

دکتر جمیله فرخ زادیان

معاون پژوهشی

دکتر بتول تیرگری

مسئول مرکز تحقیقات

دکتر رقیه مهدی پور

مدیر گروه داخلی جراحی

دکتر منیرالسادات نعمت الهی

مدیر گروه کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان

دکتر زهره خشنود

مدیر گروه سلامت جامعه

دکتر فریده رزبان

مدیر گروه مراقبت های ویژه

دکتر عاطفه احمدی

مدیر گروه مشاوره در مامایی

دکتر معصومه غضنفرپور

مدیر گروه مامایی

خانم  سکینه میری

مدیر گروه روانپرستاری