۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۲۴ ارديبهشت   

 

اظهار قرارداد ارتباط با صنعت

اولویت های پژوهشی ستاد ملی جمعیت

آئین نامه ارائه طرح های فناوری

آئین نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه

آئین نامه دفتر ارتباط با صنعت

آیین نامه نظارت بر طرح های تحقیقاتی

برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی 1402

سازکار دانشگاه برای طرح ها و پایان نامه های محصول محور و کاربردی

شرح وظایف رابط

شیوه نامه  ارزشیابی طرح های اثرگذار

شیوه نامه پایان نامه محصول محور

شیوه نامه حمایتی پایان نامه محصول محور

آیین نامه اجرایی بند ت ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان