۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

ردیف

عنوان طرح/ پایان نامه

 مجری

گزارش خلاصه و به زبانی ساده برای ذی نفعان  (کاربرگ ترجمان دانش)

بروشور/کتابچه/ راهنمای بیماران، فیلم، اپلیکشن

خلاصه سیاستی/ فک شیت

ارایه نتایج در جلسات تخصصی به ذی نفعان*

لینک انتشار نتایج در مجلات   خارجی و یا داخلی

ارائه نتایج به خبرنگاران و شرکت در مصاحبه ها

ارائه نتایج در همایش ها ، وبینارها  و سمینارهای داخلی و خارجی

انتشار نتایج در بولتن های داخل سازمان و یا روزنامه های کثیر الانتشار، خبرنامه ها

تجاری سازی نتایج (ثبت اختراع، عقد قرار داد با صنعت و...)

سایر